ICS 55.100 - Lahve. Sklenice

ČSN EN 29008 (700561) - květen 1996

Skleněné lahve. Odklon od svislé osy. Metoda zkoušení (ISO 9008:1991)

125 Kč

ČSN 70 0562 (700562) - říjen 1981

Stanovení rozměrů skleněných obalů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

157 Kč

ČSN EN 29009 (700563) - květen 1996

Skleněné obaly. Výška a nerovnoběžnost ústí a dna. Metody zkoušení (ISO 9009:1991)

125 Kč

ČSN EN 29885 (700564) - květen 1996

Skleněné obaly širokohrdlé. Nerovinnost dosedací plochy ústí. Metody zkoušení (ISO 9885:1991)

125 Kč

ČSN 70 3100 (703100) - únor 1987

Nápojové obalové sklo. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 70 3200 (703200) - březen 1987

Konzervové obalové sklo. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 70 3300 (703300) - únor 1987

Farmaceutické obalové sklo. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN EN 13972 (770234) - červen 2003

Tuhé plastové obaly - Definice jmenovitého, skutečného a úplného objemu a měření skutečného a úplného objemu

190 Kč

ČSN EN 13973 (770235) - červenec 2003

Tuhé plastové obaly - Metoda stanovení vyprázdnění

125 Kč

ČSN EN 16063 (770236) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - Jmenovitý seznam konstrukčních rozměrů plastových ústí láhví

190 Kč

ČSN EN 16064 (770237) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve, vysoké 30/25 (18,5)

190 Kč

ČSN EN 16065 (770238) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve nízké 30/25 (16,8)

190 Kč

ČSN EN 16066 (770239) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 26,7 (stoupání 6,35)

190 Kč

ČSN EN 16067 (770242) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 26,7 (stoupání 9,00)

190 Kč

ČSN EN 16068 (770243) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 38

190 Kč

ČSN EN 16592 (770244) - květen 2015

Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 29/25 (12,6)

190 Kč

ČSN EN 16593 (770245) - květen 2015

Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve BVS 30H60

230 Kč

ČSN EN 16594 (770246) - květen 2015

Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 26/22 (12,0)

190 Kč

ČSN EN ISO 8106 (770553) - duben 2005

Skleněné obaly - Stanovení objemu gravimetrickou metodou - Metoda zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 8113 (770557) - září 2004

Skleněné obaly - Odolnost proti svislému zatížení - Metoda zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 7458 (770558) - září 2004

Skleněné obaly - Odolnost proti vnitřnímu tlaku - Metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 7459 (770559) - září 2004

Skleněné obaly - Odolnost proti náhlé změně teploty a stálost při náhlé změně teploty - Metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 76 (771006) - prosinec 1993

Obaly pro spotřebitelská balení určitých potravin. Objemy skleněných a kovových obalů

125 Kč

ČSN EN 12726 (771012) - duben 2019 aktuální vydání

Obaly - Ústí hrdla pro korkové zátky s vnitřním průměrem 18,5 mm a záklopky pro prokázání neporušenosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 12821 (771017) - červenec 2020 aktuální vydání

Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 180 - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12822 (771018) - říjen 2020

Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 126 - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14887 (771020) - květen 2006

Obalové sklo - Prostředky k odstraňování zátek - Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN ISO 9100-1 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN EN ISO 9100-10 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 10: 77 normální

190 Kč

ČSN EN ISO 9100-11 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 11: 82 normální

190 Kč

ČSN EN ISO 9100-12 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 12: 89 normální

190 Kč

ČSN EN ISO 9100-13 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 13: 100 normální

190 Kč

ČSN EN ISO 9100-14 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 14: 110 normální

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

210 Kč

ČSN EN ISO 9100-2 (771025) - květen 2006

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 2: 33 střední

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

210 Kč

ČSN EN ISO 9100-3 (771025) - květen 2006

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 3: 38 normální

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

210 Kč

ČSN EN ISO 9100-4 (771025) - květen 2006

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 4: 38 střední

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

210 Kč

ČSN EN ISO 9100-5 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 5: 43 a 48 normální

190 Kč

ČSN EN ISO 9100-6 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 6: 53 a 58 normální

190 Kč

ČSN EN ISO 9100-7 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 7: 58 vysoké

190 Kč

ČSN EN ISO 9100-8 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 8: 63, 66 a 70 normální

190 Kč

ČSN EN ISO 9100-9 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 9: 63, 66 a 70 vysoké

190 Kč

ČSN EN 14798 (771026) - březen 2006

Obalové sklo - Ruční otvírače lahví s korunkovým uzávěrem - Rozměry

190 Kč

ČSN EN ISO 12818 (771026) - prosinec 2015

Skleněné obaly - Standardní tolerance pro lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15543 (771029) - září 2008

Obalové sklo - Ústí lahví - Závitová ústí lahví pro tekutiny nesycené oxidem uhličitým

230 Kč

ČSN EN 16287-1 (771031) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí pro vratné lahve MCA 1

190 Kč

ČSN EN 16287-2 (771031) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 1

190 Kč

ČSN EN 16288-1 (771032) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí pro vratné lahve MCA 3

190 Kč

ČSN EN 16288-2 (771032) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 3

190 Kč

ČSN EN 16289 (771033) - říjen 2013

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Závitové ústí MCA 7,5 RF

190 Kč

ČSN EN 16290-1 (771037) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí pro vratné lahve MCA 7,5 R

190 Kč

ČSN EN 16290-2 (771037) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 7,5 R

190 Kč

ČSN EN 16291-1 (771038) - říjen 2013

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí vratných skleněných lahví MCA 2

190 Kč

ČSN EN 16291-2 (771038) - říjen 2013

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí nevratných skleněných lahví MCA 2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.14t

210 Kč

ČSN EN 17177 (771039) - srpen 2019

Skleněné obaly - Korunkový uzávěr - Korunkový uzávěr o průměru 26 mm a výšce 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16292 (771042) - říjen 2013

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví - Zploštělé závity

125 Kč

ČSN EN 16293 (771043) - prosinec 2020 nové vydání

Obaly - Skleněné obaly - Hluboká ústí lahví BVS na nesycená vína

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13974 (771061) - červenec 2003

Tuhé plastové obaly - Specifikace tolerancí pro rozměry, hmotnost a objem

125 Kč