ČSN ISO 6385 (833510) Zrušená norma

Ergonomické zásady pro navrhování pracovních systémů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6385:1981, která byla převzata beze změn do ENV 26385:1990. Stanoví základní ergonomické zásady pro řešení (navrhování) pracovních systémů. Ergonomické zásady obsažené v této normě se týkají řešení (navrhování) optimálních pracovních podmínek z hlediska pracovní pohody, bezpečnosti a zdraví člověka při práci s ohledem na výrobní a ekonomickou efektivitu práce. Poznámky: 1. norma musí být využívána ve spojení s dalšími předmětnými normami, směrnicemi a dohodami. 2. zásady obsažené v normě mohou být přizpůsobovány podle dodatečných požadavků např. pro určité věkové kategorie pracovníků, invalidy nebo pro mimořádné či nouzové situace. 3. uvedené zásady jsou sice zaměřeny na průmyslové činnosti, lze jich však využít pro jakoukoliv lidskou činnost. Norma obsahuje významné definice, a to: Čl.3.1 Pracovní systém: Systém skládající se z osob a pracovního zařízení, jejichž součinností v rámci pracovního procesu je plněn určitý pracovní úkol v určitém pracovním prostoru a prostředí a za určitých okolností daných pracovním úkolem. Čl.3.2 Pracovní úkol: Požadovaný výstup daného pracovního systému. Čl.3.3 Pracovní zařízení: Nástroje, stroje, dopravní prostředky, nábytek a další technické vybavení využívané v pracovním systému. Čl.3.4 Pracovní proces: Časový a prostorový postup vzájemného působení (interakce) osob, pracovního zařízení, materiálu, energie a informací v mezích určitého pracovního systému. Čl.3.5 Pracovní prostor: Prostor přidělený jedné nebo více osobám v pracovním systému pro plnění pracovního úkolu. Čl.3.6 Pracovní prostředí: Fyzikální chemické, biologické, sociální a kulturní činitele, působící na osoby v pracovním prostoru (sociálními a kulturními činiteli se tato norma nezabývá). Čl.3.7 Pracovní zátěž (vnější nároky práce): Souhrn vnějších podmínek, okolností a požadavků v daném pracovním systému, které ovlivňují fyzický a psychický stav člověka. Čl.3.8 Pracovní námaha (vnitřní odezva člověka): Účinek pracovní zátěže na člověka ve vztahu k jeho individuálním vlastnostem a schopnostem. Čl.3.9 Pracovní únava: Místní nebo celkový nepatologický účinek pracovní námahy, který je plně odstranitelný odpočinkem. Dále jsou normalizovány obecné zásady, které se vztahují např. na: řešení z hlediska tělesných rozměrů, polohu těla, svalovou sílu, sdělovače a ovládače, řešení (navrhování) pracovního prostředí i procesu apod. ČSN ISO 6385 (83 3510) byla vydána v prosinci 1993.

Označení ČSN ISO 6385 (833510)
Katalogové číslo 15139
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963151397
Norma byla zrušena k 1. 10. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 6385 (833510)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)