ČSN EN ISO 6385 (833510) Zrušená norma

Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů

ČSN EN ISO 6385 Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje základní ergonomické zásady jako směrnici pro navrhování pracovních systémů a definuje související základní pojmy. Popisuje integrovaný přístup k navrhování pracovních systémů při spolupráci ergonomomů s dalšími projektovými pracovníky s důrazem na lidské, sociální a technické požadavky.
Definice a základní ergonomické zásady specifikované v této mezinárodní normě se uplatňují při navrhování optimálních pracovních podmínek s ohledem na pohodu, bezpečnost a zdraví pracovníků, včetně rozvinutí současných dovedností a získání dovedností nových, při zohlednění technologické a ekonomické efektivnosti a výkonnosti.
Tato norma je považována za klíčovou ergonomickou normu, ze které se odvozují další, týkající se specifických problémů.

Označení ČSN EN ISO 6385 (833510)
Katalogové číslo 71139
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2004
Datum účinnosti 1. 10. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963711393
Norma byla zrušena k 1. 5. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 6385 (833510)
Tato norma nahradila ČSN ISO 6385 (833510) z prosince 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo