ČSN EN 60081 (360275) Zrušená norma

Zářivky pro všeobecné osvětlování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60 081:1989 včetně změny 1:1987 a změny 1:1988. Norma se vztahuje na zářivky pro všeobecné osvětlování, provozované na síť střídavého napětí, a to zářivky s předžhavenými katodami se startérem i bez startérů a zářivky bez předžhavených katod bez startérů. Norma definuje zářivku takto: Zářivka: je nízkotlaká rtuťová výbojka trubicového tvaru (rovný tvar, tvar U nebo jinak zakřivený), u níž je většina světla emitována vrstvou luminoforu buzeného ultrafialovým zářením výboje. Rozsáhlá norma (i s přílohami a údajovými listy několik set stran) obsahuje, vedle všeobecných požadavků, zmíněné údajové listy zářivek, což jsou jakési "technické pasporty", charakterizující vždy na 2 - 4 listech (!) cca 60 zářivek. Dále jsou normalizovány požadavky na vzorkování, značení, zkušební požadavky, podmínky splnění a konečně přílohy A až K. Upozorňujeme např. na normativní přílohu D, kde jsou uvedeny jmenovité hodnoty a toleranční pole chromatičnosti běžných zářivek. ČSN EN 60 081 (36 0275) byla vydána v prosinci 1993. Nahradila ČSN 36 0275 z 13.8.1969 a ČSN 36 0276 z 13.8.1969.
"Změnou A3)- /199" se provádějí v normě rozsáhlé změny. Především se nahrazuje a doplňuje mnoho "údajových listů".

Označení ČSN EN 60081 (360275)
Katalogové číslo 15160
Cena 2 950 Kč2950
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 464 stran
EAN kód 8590963151601
Norma byla zrušena k 1. 3. 1999
a nahrazena ČSN EN 60081 (360275)