ČSN 38 5565-2 (385565) Zrušená norma

Zemní plyn. Stanovení sirných sloučenin. Část 2: Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií s elektrochemickým detektorem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6326-2:1981 s národními modifikacemi. Národní modifikace jsou označeny "národní poznámka". ISO 6326 se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecný úvod. Část 2: Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií s elektrochemickým detektorem. Část 3: Stanovení sulfanu, thiolové síry a síry karbonylsulfidu potenciometrickou metodou. Část 4: Stanovení jednotlivých sirných sloučenin plynovou chromatografií s plamenofotometrickým detektorem. Část 5: Lingenerova spalovací metoda. Tato druhá část normy obsahuje chromatografický postup kvalitativního a kvantitativního stanovení odorizujících sirných sloučenin v zemním plynu. Sirné sloučeniny mohou být přirozenou součástí zemního plynu a zůstávají v něm jejich stopy i po úpravě, nebo mohou být přidávány úmyslně s cílem umožnit následné zjištění čichem. Metodu lze použít pro následující sloučeniny: sulfan, methanthiol a homology následující až po buthanthiol, thiocyklopentan. Metoda není vhodná pro stanovení karbonylsulfidu. Při normálních podmínkách použití je metoda vhodná při stanovení obsahu každé sloučeniny v rozmezí hmotnostních koncentrací 0,1 až 100 mg.m-3 (koncentrace je vyjádřena v miligramech síry) při normálních podmínkách (tlaku a teplotě). Detektor není citlivý na hlavní složky zemních plynů. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Za pozornost stojí čl.3.5: Opatření při manipulaci, který zní: "Všechny sirné sloučeniny jsou velmi toxické. Jejich zápach, i při velmi nízkých koncentracích, je mimořádně nepříjemný. Při manipulaci se vzorkem a při přípravě kalibrační směsi musí být dodržována všechny bezpečnostní opatření. Rovněž je nutno zajistit těsnost potrubí." ČSN 38 5565-2 byla vydána v prosinci 1993.

Označení ČSN 38 5565-2 (385565)
Katalogové číslo 15074
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963150741
Norma byla zrušena k 1. 6. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 19739 (385506)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 385565-2
  • ČSN 38 55 65-2