1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 75.060 - Zemní plyn

ČSN EN ISO 14532 (385500) - říjen 2017 aktuální vydání

Zemní plyn - Slovník

440 Kč

ČSN EN ISO 10723 (385503) - květen 2013 aktuální vydání

Zemní plyn - Hodnocení funkčních charakteristik analytických systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10715 (385504) - srpen 2000

Zemní plyn - Směrnice pro odběr vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14111 (385505) - červen 2000

Zemní plyn - Zásady návaznosti v analýze

350 Kč

ČSN EN ISO 19739 (385506) - květen 2006

Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 6974-1 (385506) - říjen 2012 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 1: Obecné směrnice a výpočet složení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

586 Kč

ČSN EN ISO 6974-2 (385506) - říjen 2012 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 2: Výpočty nejistoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6974-3 (385506) - září 2019 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 3: Přesnost a vychýlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6974-4 (385506) - duben 2002

Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie - Část 4: Stanovení dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků C1 až C5 a C6+ pro laboratoře a měřicí systém on-line za použití dvou kolon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6974-5 (385506) - prosinec 2014 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 5: Izotermická metoda pro dusík, oxid uhličitý, uhlovodíky C1 až C5 a uhlovodíky C6+

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6974-6 (385506) - leden 2006

Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie - Část 6: Stanovení vodíku, hélia, kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků C1 až C8 pomocí tří kapilárních kolon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6975 (385507) - leden 2006

Zemní plyn - Rozšířená analýza - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16960 (385508) - březen 2015

Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Stanovení celkové síry oxidační mikrocoulometrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20765-1 (385511) - duben 2019

Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 1: Vlastnosti plynné fáze pro přepravní a distribuční aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 20765-2 (385511) - duben 2019

Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 2: Jednofázové vlastnosti (plyn, kapalina a hustá tekutina) pro rozšířený rozsah použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 23874 (385512) - duben 2019

Zemní plyn - Požadavky plynové chromatografie na výpočet rosného bodu uhlovodíků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13734 (385549) - květen 2014 aktuální vydání

Zemní plyn - Organické sloučeniny používané jako odoranty - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 11541 (385560) - červen 2003

Zemní plyn - Stanovení obsahu vody při vysokém tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18453 (385566) - červenec 2006

Zemní plyn - Vztah mezi obsahem vody a rosným bodem vody

350 Kč

ČSN EN ISO 6976 (385572) - prosinec 2017 aktuální vydání

Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení

550 Kč

ČSN EN ISO 6327 (385573) - červenec 2008

Analýza plynů - Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu - Vlhkoměry s chlazeným kondenzačním povrchem

230 Kč

ČSN EN ISO 6570 (385575) - březen 2005

Zemní plyn - Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků - Vážková metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10101-1 (385576) - prosinec 1998

Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 1: Úvod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10101-2 (385576) - prosinec 1998

Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 2: Titrační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10101-3 (385576) - prosinec 1998

Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 3: Coulometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6978-1 (385580) - leden 2006

Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 1: Stanovení rtuti chemisorpcí na jódu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6978-2 (385580) - leden 2006

Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 2: Stanovení rtuti amalgámovou metodou na slitině zlata a platiny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN ISO 13686 (386101) - leden 2014 aktuální vydání

Zemní plyn - Označování kvality

550 Kč

ČSN EN ISO 15112 (386102) - září 2019 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení množství energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13443 (386110) - únor 2006

Zemní plyn - Standardní referenční podmínky

230 Kč

ČSN EN ISO 15403-1 (386111) - červenec 2008

Zemní plyn - Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro motorová vozidla - Část 1: Stanovení kvality

340 Kč

ČSN EN ISO 12213-1 (386112) - únor 2010 aktuální vydání

Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 1: Úvod a směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12213-2 (386112) - únor 2010 aktuální vydání

Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 2: Výpočet z analýzy molárního složení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12213-3 (386112) - únor 2010 aktuální vydání

Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 3: Výpočet pomocí fyzikálních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15970 (386113) - září 2014

Zemní plyn - Měření vlastností - Objemové vlastnosti: hustota, tlak, teplota a kompresibilitní faktor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15971 (386114) - září 2014

Zemní plyn - Měření vlastností - Energetický obsah a Wobbeho číslo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16726 +A1 (386120) - leden 2019 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita zemního plynu - Typ H

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč