ČSN ISO 6101-3 (621136) Zrušená norma

Kaučuky a pryže. Stanovení obsahu kovů metodou atomové absorpční spektrometrie. Část 3: Stanovení obsahu mědi

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 6101 popisuje metodu atomové absorpční spektroskopie pro stanovení obsahu mědi v kaučucích a pryžích. Metoda je vhodná pro surové kaučuky a pryžové výrobky s obsahem mědi vyšším než 1 ppm. Je možné stanovit i nižší obsahy mědi provedením vhodné úpravy hmotnosti analyzovaného vzorku nebo zkoncentrováním proměřovaných vzorků. Použitím metody standardních přídavků se může zvýšit spodní hranice stanovení

Označení ČSN ISO 6101-3 (621136)
Katalogové číslo 15192
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963151922
Norma byla zrušena k 1. 10. 2001