ČSN 75 4100 (754100)

Průzkum pro meliorační opatření na zemědělských půdách. Základní ustanovení

ČSN 75 4100 Průzkum pro meliorační opatření na zemědělských půdách. Základní ustanovení
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví zásady pro přípravu a provádění průzkumu pro navrhování melioračních opatření na zemědělských půdách, zahrnující: pozemkové úpravy, úpravu vodního režimu půd odvodněním a závlahou, ochranu půd proti vodní a větrné erozi, kultivace a rekultivace půd, včetně fyzikálních, chemických a biologických meliorací, úpravy toků s malým povodím a malé vodní nádrže. Zásady této normy lze použít i pro průzkumy pro meliorační opatření na zemědělských půdách. Průzkumem pro meliorační opatření se dokumentují a stanovují: zájmy ochrany životního prostředí, potřeba a druhy melioračních opatření pro optimální využití zemědělské půdy, podklady pro návrh, technologii výstavby, údržbu, podklady pro ekonomické hodnocení navržených opatření, prognóza důsledků průzkumem navržených melioračních opatření v zájmové ploše a v okolí na vodohospodářské zájmy, ochranu přírody, životní prostředí a ekologickou stabilitu zájmového území. Jsou normalizovány druhy a charakzteristika průzkumů, stupně průzkumů a příprava a provádění průzkumů. ČSN 75 4100 byla vydána v prosinci 1993. Nahradila ON 73 6920 z 21.7.1982 a ON 73 6920 část 1 z 6.11.1984.

Označení ČSN 75 4100 (754100)
Katalogové číslo 15126
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963151267
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 41 00
  • ČSN 754100
  • ČSN 75 41 00 : 1993
  • ČSN 754100:1993
  • ČSN 75 4100:1993