ICS 65.060.35 - Zavlažovací a odvodňovací zařízení

ČSN 07 8122 (078122) - duben 1965

Tlakové nádoby ručních postřikovačů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 9.78t

157 Kč

ČSN EN 908 +A1 (470623) - únor 2010 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Pásové zavlažovače - Bezpečnost

230 Kč

ČSN EN 909 +A1 (470624) - únor 2010 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Pivotové a čelní zavlažovače - Bezpečnost

230 Kč

ČSN EN ISO 8224-1 (474001) - červenec 2003

Pojízdné zavlažovací stroje - Část 1: Funkční vlastnosti a laboratorní nebo polní zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.12t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč

ČSN EN 14049 (474002) - duben 2004

Zavlažovací technika - Intenzita postřiku - Zásady pro výpočty a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12324-1 (474010) - listopad 1999

Zavlažovací technika - Pásové zavlažovače - Část 1: Rozměrová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12324-2 (474010) - červenec 2000

Zavlažovací technika - Pásové zavlažovače - Část 2: Specifikace polyethylenových hadic pro pásové zavlažovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12324-3 (474010) - červenec 2000

Zavlažovací technika - Pásové zavlažovače - Část 3: Uvádění technických charakteristik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12324-4 (474010) - červenec 2000

Zavlažovací technika - Pásové zavlažovače - Část 4: Kontrolní seznam požadavků uživatelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12325-1 (474020) - listopad 1999

Zavlažovací technika - Pivotové a čelní zavlažovače - Část 1: Uvádění technických charakteristik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12325-2 (474020) - červenec 2000

Zavlažovací technika - Pivotové a čelní zavlažovače - Část 2: Minimální výkony a technické charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12325-3 (474020) - listopad 2000

Zavlažovací technika - Pivotové a čelní zavlažovače - Část 3: Terminologie a třídění

230 Kč

ČSN EN ISO 11545 (474021) - květen 2010 aktuální vydání

Zemědělská zavlažovací zařízení - Pivotové a čelní zavlažovače s rozstřikovači a postřikovači - Stanovení rovnoměrnosti zavlažování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13742-1 (474030) - květen 2005

Zavlažovací technika - Stabilní systémy pro závlahu postřikem - Část 1: Výběr, návrh, plánování a instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13742-2 (474030) - květen 2005

Zavlažovací technika - Stabilní systémy pro závlahu postřikem - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12484-1 (474040) - listopad 1999

Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 1: Stanovení programu zařízení vlastníkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12484-2 (474040) - březen 2001

Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 2: Návrh a definice typických technických schémat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12484-3 (474040) - březen 2001

Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 3: Automatické ovládání a řízení systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12484-4 (474040) - duben 2003

Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 4: Instalace a přejímka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12484-5 (474040) - březen 2003

Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 5: Zkušební metody systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13635 (474050) - duben 2002

Zavlažovací technika - Lokalizované zavlažovací systémy - Terminologie a údaje dodávané výrobcem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15097 (474052) - květen 2007

Zavlažovací technika - Lokalizované zavlažování - Hodnocení hydrauliky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9261 (474053) - červenec 2010

Zemědělské zavlažovací zařízení - Emitory a potrubí emitorů - Specifikace a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12734 (474060) - březen 2001

Zavlažovací technika - Zavlažovací přenosné trubky s rychlospojkami - Technické charakteristiky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13997 (474061) - duben 2004

Zavlažovací technika - Spojení a ovládací příslušenství pro použití v zavlažovacích systémech - Technické charakteristiky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13693-1 (474062) - září 2017

Zavlažovací zařízení - Bezpečnostní zařízení pro chemické přihnojování - Část 1: Malé plastové ventily pro chemické přihnojování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14267 (474070) - leden 2005

Zavlažovací technika - Zavlažovací hydranty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN 14268 (474071) - únor 2006

Zavlažovací technika - Měřidla závlahové vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15099-1 (474090) - říjen 2007

Zavlažovací technika - Dálkové monitorování a řízení zavlažovacích systémů - Část 1: Všeobecné pokyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 75 0145 (750145) - prosinec 1994

Meliorace. Terminologie v pedologii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.14t

465 Kč

ČSN 75 4030 (754030) - březen 2000

Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

230 Kč

ČSN 75 4100 (754100) - prosinec 1993

Průzkum pro meliorační opatření na zemědělských půdách. Základní ustanovení

190 Kč

ČSN 75 4200 (754200) - leden 1994

Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním

590 Kč

ČSN 75 4210 (754210) - duben 2015 aktuální vydání

Hydromeliorace - Odvodňovací kanály

350 Kč

ČSN 75 4306 (754306) - březen 2010 aktuální vydání

Hydromeliorace - Závlahové potrubí a trubní sítě

340 Kč

ČSN DIN 18035-2 (839032) - červen 1997

Sportovní hřiště - Část 2: Závlaha trávníkových a mlatových ploch

190 Kč