ČSN 75 4200 (754200)

Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním

ČSN 75 4200 Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování, výstavbu a rekonstrukce opatření k úpravě vodního režimu zamokřených půd. Základní požadavky (kap. 3) stanoví: "Opatření k úpravě vodního a vzdušného režimu zamokřovaných půd se navrhují ke zlepšení podmínek pro pěstování plodin a zvýšení úrodnosti půd při zachování, popř. zlepšení ekologické stability a estetických, kulturních a přírodních hodnot krajiny." Dále pak: "Návrh úpravy vodního režimu půd odvodněním vychází z průzkumu, který rozhoduje o potřebě, rozsahu, způsobu a technickém řešení odvodnění a zabezpečuje soulad s ostatními melioračními opatřeními, dotčenými zájmy a potřebami." Velmi rozsáhlá norma cca 73 strany) se dále zabývá charakteristikou zamokření, odvodňovacími opatřeními, zásadami pro navrhování a konečně zásadami pro výstavbu. ČSN 75 4200 byla vydána v lednu 1994. Nahradila ČSN 73 6931 z 16.7.1979. Norma byla rozšířena o požadavky pro návrh intenzity odvodnění zemědělských půd (dříve ON 75 4202), pro navrhování trubkové drenáže (dříve ON 75 4203), pro navrhování zvláštních opatření na drenáži (dříve ON 75 4204) a o základní požadavky na výstavbu (dříve ON 75 4205).

Označení ČSN 75 4200 (754200)
Katalogové číslo 15282
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 1. 1994
Datum účinnosti 1. 2. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963152820
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 42 00
  • ČSN 754200
  • ČSN 75 42 00 : 1994
  • ČSN 754200:1994
  • ČSN 75 4200:1994