Třída 7542 - Hydromeliorace. Odvodňování

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN 75 4200 (754200) - leden 1994

Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním

590 Kč

ČSN 75 4210 (754210) - duben 2015 aktuální vydání

Hydromeliorace - Odvodňovací kanály

350 Kč

TNV 75 4221 (754221) - leden 2004

Regulace a retardace odtoku na zemědělských pozemcích odvodněných trubkovou drenáží

607 Kč