ČSN 26 9030 (269030) Zrušená norma

Skladování. Zásady bezpečné manipulace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce a Slovenského úradu bezpečnosti práce na základě jejich požadavků. Tato norma platí pro provádění bezpečné skladové manipulace s manipulačními jednotkami při použití skladovacích zařízení zejména přepravních prostředků, regálů, regálových zakladačů, motorových vozíků, dopravníků a jeřábů a stanoví pro ně všeobecné a hlavní zásady bezpečné skladové manipulace. Stanovené zásady musí být dodržovány spolu s všeobecně platnými základními požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a s platnými příslušnými provozně bezpečnostními předpisy. Pro každý sklad musí být zpracovány místní předpisy. Jsou normalizovány zejména tyto požadavky: Zásady bezpečné skladové manipulace, stavební provedení, dále požadavky na vrata, plochy skladovací zóny, stohování, regály, regálové zakladače, motorové vozíky, dopravníky, jeřáby, pracovní prostředí. Tato část normy ve třech článcích uvádí: "Z hlediska bezpečné skladové manipulace musí být pracovní prostředí v souladu s požadavky příslušných předpisů. Pracovní prostředí (teplo, chlad, hluk, prašnost, osvětlení, oslnění, větrání a vlhkost) při skladové manipulaci musí být vyhovující se zřetelem na dobu, kterou v příslušném prostoru pracují pracovníci v rámci směny, a se zřetelem na použitou skladovou technologii a skladové materiály. Vybavení pracovníků při skladové manipulaci ochrannými pomůckami, prostředky a osobními ochrannými pracovními prostředky musí odpovídat pracovnímu prostředí, ve kterém pracují, byť i jen část směny." Dále jsou normalizovány zásady protipožární ochrany a konečně požadavky na nebezpečné materiály. Tato poslední část normy k nebezpečným materiálům ve dvou článcích uvádí: "Z hlediska bezpečné skladové manipulace musí být skladování škodlivých materiálů v souladu s požadavky příslušných předpisů. Dovolené způsoby skladové manipulace jednotlivých nebezpečných materiálů (radioaktivní látky, plyny, kyseliny, jedy, louhy, pohonné hmoty, žíraviny, nátěrové hmoty, paliva atd.) musí být stanoveny v místních předpisech skladu." ČSN 26 9030 byla vydána v prosinci 1993. Nahradila ČSN 26 9030 z 25.6.1982.

Označení ČSN 26 9030 (269030)
Katalogové číslo 15284
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963152844
Norma byla zrušena k 1. 9. 1998
a nahrazena ČSN 26 9030 (269030)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 26 90 30
  • ČSN 269030
  • ČSN 26 90 30 : 1993
  • ČSN 269030:1993
  • ČSN 26 9030:1993