ČSN 27 0150 (270150) Zrušená norma

Zdvihací zařízení. Textilní vázací lana

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Články 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5 a 6 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce, na základě jeho požadavku. Čl.4.1, 4.2.5, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 5 a 6 této normy jsou podle § 3 téhož zákona závazné v rozsahu působnosti Slovenského úradu bezpečnosti práce, na základě jeho požadavku. Čl.4.2.5, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 této normy jsou podle § 3 téhož zákona závazné v rozsahu působnosti Slovenského banského úradu, na základě jeho požadavku. Konečně čl. 4, 5 a 6 této normy jsou podle § 3 téhož zákona závazné v rozsahu působnosti Federálního ministerstva dopravy, na základě jeho požadavku. Tato norma platí pro výrobu a používání upravených textilních lan určených pro vázání, zavěšování a uchopení břemen (dále jen vázacích lan). Uvádí zásady pro označování různých druhů vázacích lan různého provedení, stanoví bezpečnostně technické požadavky, uvádí pokyny pro udržování, prohlídky a kontroly vázacích lan a dále uvádí zásady značení a pokyny pro skladování a evidenci. V informační příloze jsou uvedeny nosnosti pro některé způsoby vázání pro konopná, polyamidová, polyesterová a polypropylenová lana. Zezávazněné články jsou zejména v kap. 4 - Bezpečnostní technické požadavky, dále v kap. 5 - Značení vázacích lan a konečně v kap. 6 - Udržování, prohlídky, kontroly a zkoušení. ČSN 27 0150 byla vydána v prosinci 1993. Nahradila čl. 37 až 49 v ČSN 27 0144 z 11.12.1968 včetně příloh 6 a 7.

Označení ČSN 27 0150 (270150)
Katalogové číslo 15299
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963152998
Změny a opravy Z1 5.96t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
a nahrazena ČSN EN 1492-4 (270147)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 01 50
  • ČSN 270150
  • ČSN 27 01 50 : 1993
  • ČSN 270150:1993
  • ČSN 27 0150:1993