ČSN ISO 830 (269007) Zrušená norma

Kontejnery. (Terminologie)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 830:1981 včetně Změny 1:1984 a Změny 2:1988. Uvádí definice názvů vztahujících se ke kontejnerům. Za pozornost stojí dvě definice, a to v čl.7.2.6 Odpovědný úřad: Je úřad nebo úřady jmenované v každé zemi a v každém jednotlivém případě příslušnou vládou. Dále v čl.7.2.7 Nebezpečné zboží: Jsou takové látky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle "Komise Spojených národů" pro přepravu nebezpečného zboží, nebo podle odpovědného úřadu definováno v článku 7.2.6. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 100 hesel. Pro informaci jsou uvedeny ekvivalentní názvy v angličtině. ČSN ISO 830 (26 9007) byla vydána v prosinci 1993. Nahradila ČSN 26 9007 z 18.8.1982 v plném rozsahu.

Označení ČSN ISO 830 (269007)
Katalogové číslo 15159
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963151595
Norma byla zrušena k 1. 12. 2000
a nahrazena ČSN ISO 830 (269339)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)