ČSN EN 60804 +A2 (368813) Zrušená norma

Integrující - průměrující zvukoměry

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60804:1994 včetně Změny 60804/A2:1994. Platí pro měřicí přístroje určené k měření kmitočtově vážených a časově průměrovaných hladin akustického tlaku. Volitelně mohou být měřeny hladiny zvukové expozice. Tato norma je v plném souladu se závaznými požadavky publikace IEC 651: Zvukoměry, avšak stanoví přídavné charakteristiky, které jsou nutné k měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku, Leq, ustáleného, přerušovaného, proměnného a impulsního zvuku.
Poznámka: Normalizace měřicího přístroje pro měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku nebo volitelně hladiny zvukové expozice neznamená, že tyto veličiny úplně charakterizují psychologické a fyziologické účinky zvuku na člověka. Předmětem této normy je zajistit stanovenou přesnost a stabilitu integrujícího zvukoměru a omezit na praktické minimum jakékoliv rozdíly mezi ekvivalentními měřeními uskutečněnými s přístroji různé výroby a modelů, které vyhovují požadavkům této normy. Z rozsáhlého souboru definic vyjímáme: Čl.3.3: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A (také průměrná vážená hladina akustického tlaku A nebo průměrná hladina akustického tlaku A). Je definována následovně: 1 +t2 LAeq,T = 10 log{( --- ¦ p2A(t)dt)/p2o} dB T t1+ kde: LAeq,T je ekvivalentní hladina akustického tlaku A, re 20 µPa, stanovená v časovém intervalu T = t2-t1. pA(A) je okamžitý akustický tlak zvukového signálu, který je kmitočtově vážen váhovým filtrem A. po je referenční akustický tlak 20 µPa. V rozsáhlé normě jsou stanoveny zejména: všeobecné charakteristiky (kap. 4), charakteristiky kmitočtového vážení a zesilovače (kap. 5), charakteristiky průměrování a indikátoru (kap. 6), indikace přebuzení (kap. 7), citlivost na různá prostředí (kap. 8), kalibrace a ověření základních charakteristik (kap. 9), opatření pro použití pomocných zařízení (kap. 10) a informace o třídění a návod k použití (kap. 11). ČSN EN 60804 + A2 (36 8813) byla vydána v prosinci 1995. Nahradila ČSN IEC 804 (35 6873) z prosince 1993.

Označení ČSN EN 60804 +A2 (368813)
Katalogové číslo 18053
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963180533
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
a nahrazena ČSN EN 60804 (368813)
Tato norma nahradila ČSN IEC 804 (356873) z prosince 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)