ČSN 62 1431 (621431) Zrušená norma

Pryž, plasty a ebonit. Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru. (Tvrdost Shore)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Označení ČSN 62 1431 (621431)
Katalogové číslo 15090
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963150901
Norma byla zrušena k 1. 3. 1999
a nahrazena ČSN EN ISO 868 (640624)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 62 14 31
  • ČSN 621431
  • ČSN 62 14 31 : 1993
  • ČSN 621431:1993
  • ČSN 62 1431:1993