ICS 83.120 - Ztužené plasty

ČSN EN 2375 (317601) - říjen 1996

Letectví a kosmonautika. Prepregy. Odběr vzorků ze šarží

125 Kč

ČSN EN 2377 (317632) - říjen 1996

Letectví a kosmonautika. Sklem vyztužené plasty. Stanovení smykové pevnosti mezi vrstvami

190 Kč

ČSN EN ISO 10350-2 (640009) - říjen 2011 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 2: Plasty vyztužené dlouhými vlákny

230 Kč

ČSN 64 0143 (640143) - leden 1961

Zkoušky tuhých nekovových materiálů. Střední součinitel délkové teplotní roztažnosti

65 Kč

ČSN EN ISO 25762 (640415) - duben 2014 aktuální vydání

Plasty - Návod pro hodnocení požárních charakteristik a požárních vlastností polymerních kompozitů vyztužených vlákny

350 Kč

ČSN EN ISO 527-4 (640604) - červenec 1998

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 527-5 (640604) - leden 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 5: Zkušební podmínky pro plastové kompozity vyztužené jednosměrnými vlákny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 64 0662 (640662) - srpen 1973

Zkoušení plastů. Stanovení pevnosti ve smyku mezi vrstvami vyztužených plastů

125 Kč

ČSN EN ISO 14130 (640663) - květen 1999

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení zdánlivé mezilaminární smykové pevnosti metodou krátkého nosníku

230 Kč

ČSN EN ISO 14125 (640664) - červen 1999

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení ohybových vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.03t, A1 8.11t

485 Kč

ČSN EN ISO 14129 (640666) - červen 1999

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Tahová zkouška na ±45° laminátech pro stanovení křivky smykové napětí / smyková deformace, smykového modulu a smykové pevnosti v rovině

190 Kč

ČSN EN 17129 (640667) - červen 2019

Plastové kompozity vyztužené nekonečnými vlákny - Jednosměrně tažené tyče - Stanovení tahových vlastností rovnoběžně se směrem vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12114 (640672) - červen 1999

Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy z reaktoplastů - Stanovení vytvrzovacích charakteristik

230 Kč

ČSN EN ISO 12115 (640673) - červen 1999

Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy z reaktoplastů - Stanovení tekutosti, zrání a skladovatelnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 75-3 (640753) - leden 2005 aktuální vydání

Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.06t

210 Kč

ČSN EN ISO 11667 (642015) - prosinec 1999

Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy - Stanovení obsahu pryskyřice, vyztužujících vláken a minerálního plniva - Rozpouštěcí metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10352 (642032) - květen 2011 aktuální vydání

Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy - Stanovení plošné hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13677-1 (642033) - září 2003

Vyztužené lisovací hmoty z termoplastů - Specifikace pro GMT - Část 1: Značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13677-2 (642033) - září 2003

Vyztužené lisovací hmoty z termoplastů - Specifikace pro GMT - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13677-3 (642033) - září 2003

Vyztužené lisovací hmoty z termoplastů - Specifikace pro GMT - Část 3: Specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14598-1 (642034) - prosinec 2005

Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastů - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 1: Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14598-2 (642034) - prosinec 2005

Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastů - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 2: Zkušební metody a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14598-3 (642034) - prosinec 2005

Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastu - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 3: Specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 59 (644009) - srpen 2016 aktuální vydání

Sklem vyztužené plasty - Stanovení tvrdosti pomocí tvrdoměru Barcol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12576 (644011) - červen 1999

Plasty - Vlákny vyztužené kompozity - Příprava desek lisováním pro SMC, BMC a DMC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1172 (644041) - červen 1999

Textilní sklo - Vyztužené prepregy (předimpregnovaný laminát) lisovací směsi a lamináty - Stanovení obsahu textilního skla a minerálního plniva - Kalcinační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14447 (647520) - listopad 2005

Plasty vyztužené vlákny - Termoplasty vyztužené skelnými rohožemi (GTM) - Stanovení tekutosti a tuhnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7822 (647622) - květen 2000

Textilní sklo - Vyztužené plasty - Stanovení obsahu dutin - Zvýšení odolnosti proti vznícení, mechanický rozpad, statistické výpočetní metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13473-1 (647810) - únor 2002

Výztuže - Specifikace pro vícesměrné vícevrstvé textilie - Část 1: Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13473-2 (647810) - únor 2002

Výztuže - Specifikace pro vícesměrné vícevrstvé textilie - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13473-3 (647810) - únor 2002

Výztuže - Specifikace pro vícesměrné vícevrstvé textilie - Část 3: Speciální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13421 (649309) - září 2006

Plasty - Reaktoplasty pro tváření - Kompozity a vyztužující vlákna - Příprava zkušebních těles pro stanovení anizotropie vlastností lisovaných kompozitů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 14126 (649311) - srpen 2000

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností v tlaku v rovině výztuže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13706-1 (649312) - leden 2007 aktuální vydání

Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování

125 Kč

ČSN EN 13706-2 (649312) - leden 2007 aktuální vydání

Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.09t

370 Kč

ČSN EN 13706-3 (649312) - leden 2007 aktuální vydání

Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 3: Specifické požadavky

125 Kč

ČSN EN ISO 15310 (649313) - únor 2006

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení modulu pružnosti ve smyku metodou torzní desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16245-1 (649315) - září 2013

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16245-2 (649315) - říjen 2013

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 2: Specifické požadavky na pryskyřici, vytvrzovací systémy, přísady a modifikátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16245-3 (649315) - říjen 2013

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 3: Specifické požadavky pro vlákna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16245-4 (649315) - září 2013

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 4: Specifické požadavky pro textilie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16245-5 (649315) - říjen 2013

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 5: Specifické požadavky pro materiál jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20337 (649320) - duben 2020

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Zkouška střihem za použití rámu pro stanovení křivky smykové napětí/smyková deformace a smykového modulu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč