1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN ISO 2631-3 (011405) Zrušená norma

Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím. Část 3: Hodnocení expozice celkovým vertikálním vibracím, osa z, v kmitočtovém rozsahu 0,1 až 0,63 Hz

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 2631-3:1985. Kapitola 3 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti MZ ČR na základě jeho požadavku. Tato část normy ISO 2631 platí pro vibrace přenášené na lidské tělo v kmitočtovém rozsahu 0,1 až 0,63 Hz. Tato část ISO 2631 se vztahuje zvláště na vibrace na diskrétních kmitočtech, úzkopásmové vibrace a přechodně na náhodné nebo neperiodické vibrace ve stanoveném kmitočtovém rozsahu. Hranice závažné nepohody jako funkce kmitočtu a doby expozice je udána v tabulce (uvedena v normě) a na obrázku (uvedeném v normě) pro doby expozice 30 min, 2 h a pokusně 8 h. Norma obsáhle komentuje v čl.3.1.3 "Vymezení a rozsahy použití" takto: Hranice se používají pouze pro vertikální vibrace v ose z. Kritické přehledy a analýzy, na základě kterých je tato část ISO 2631 založena, zvláště nedávné studie naznačují, že je to obvykle dominantní směr, ve kterém jsou v tomto kmitočtovém rozsahu způsobeny závažné reakce. Hranice se používají pro občasné (nezkušené) cestující mezi širokou veřejností. Mnoho z nich se přizpůsobí s častou expozicí a k zajištění ochrany před nemocí z pohybu by pro 90 % z takových populací mohly být hranice zvýšeny. Několik přídavných vlivů, zvláště na zrak, slzení, pohyby hlavy, pachy, činnost a trávení určitých jídel a pití ovlivňuje citlivost na nemoc z pohybu. Zdá se, že ženy jsou více náchylné k nemoci z pohybu než muži. Pro ně budou hranice pravděpodobně zajišťovat pouze 85 % rozsah ochrany před nemocí z pohybu, to znamená, že asi 15 % žen bude nevolno i při doporučených nebo bezprostředně vyšších hladinách. Snášenlivost se značně mění s věkem; u mladých lidí je známo, že jsou zvláště citliví, zatímco starší lidé jsou pravděpodobně měně citliví (u mladších 18ti měsíců však bylo zjištěno, že jsou široce imunní na nemoc z pohybu). Pro postihnutí těchto účinků věku nemůže být v současnosti nabídnuta žádná realistická úprava. Dále je normalizována úvaha o snížení výkonnosti (čl. 3.2) a o hranicích sníženého komfortu (čl.3.3). ČSN ISO 2631-3 (01 1405) byla vydána v prosinci 1993.

Označení ČSN ISO 2631-3 (011405)
Katalogové číslo 15027
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963150277
Norma byla zrušena k 1. 12. 1999
a nahrazena ČSN ISO 2631-1 (011405)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 2631-1 (011405)
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN ISO 2631-2 (011405)
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 2: Vibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz)

ČSN ISO 2631-5 (011405)
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy