ČSN ISO 7752-1 (270130) Zrušená norma

Zdvihací zařízení. Ovládání, uspořádání a charakteristiky. Část 1: Všeobecné zásady

ČSN ISO 7752-1 Zdvihací zařízení. Ovládání, uspořádání a charakteristiky. Část 1: Všeobecné zásady
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7752-1:1983. ISO 7752 sestává z následujících částí pod všeobecným názvem Jeřáby. Ovládání. Navrhování a charakteristiky: Část 1: Všeobecné zásady. Část 2: Mobilní jeřáby. Část 3: Věžové jeřáby. Část 4: Jeřáby výložníkového typu. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato prvá část stanoví zásady a požadavky na ovládací ústrojí zdvihacích zařízení. Zabývá se uspořádáním ovládacích prvků, které se používají při přemisťování břemen a slouží jako obecný základ pro vypracování podrobných norem pro ovládací ústrojí jednotlivých zdvihacích zařízení. Z všeobecných zásad vyjímáme: Čl.3.2: Pokud je to možné, ovládací páky (pedály nebo tlačítka) musí být umístěny tak, aby změna jejich polohy odpovídala přirozeným pohybovýn stereotypům. Tam, kde je to možné, měl by být směr pohybu ovládacího prvku ve směru přirozeného pohybu končetin: např. nožní ovládací prvky by měly být ovládány tlakem nohy a ne jejím bočním pohybem. Čl.3.3: Síla vyžadovaná k uvedení ovládacího ústrojí zdvihacího zařízení do chodu má být funkcí četnosti použití a ergonomických úvah, které se liší podle typu stroje, avšak požadované síly nemají překročit 160 N u ručních pák a 300 N u nožních pedálů. Předpokládá se, že skutečné ovládací síly nezpůsobí únavu jeřábníka. Čl. 4: Bezpečná manipulace: Obsluhování ovládacích prvků musí být uspořádáno takovým způsobem, aby se na minimum snížila možnost zranění osob a škoda na majetku. Tam, kde je to možné a vhodné z důvodu bezpečnosti (např. u určitých elektrických zdvihacích zařízení), musí být blízko každého ovládacího místa zajištěno nouzové vypínání. Čl. 5: Únava řidiče: Ovládací prvky zdvihacích zařízení musí být - v souladu s funkcí zařízení - navrhovány a umisťovány podle ergonomických zásad tak, aby se minimalizovala únava jeřábníka. Čl. 6 se týká ovládacích pák a pedálů pro něž stanoví obecné požadavky. ČSN ISO 7752-1 (27 0130) byla vydána v prosinci 1993.

Označení ČSN ISO 7752-1 (270130)
Katalogové číslo 15301
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963153018
Norma byla zrušena k 1. 12. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7752-4 (270133)
Jeřáby. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 4: Jeřáby výložníkového typu

ČSN ISO 7752-5 (270134)
Zdvihací zařízení. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby