ČSN 72 2321 (722321) Zrušená norma

Plastifikační přísady

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, použití, zkoušení a označování plastifikačních přísad používaných při výrobě cementových malt, injekčních malt a betonů. Norma tuto součást definuje takto: Plastifikační přísada (dále jen přísada): Přísada, která při nezměněné konzistenci umožňuje snížení obsahu záměsové vody v daném čerstvém betonu, nebo při nezměněném obsahu záměsové vody zlepší konzistenci čerstvého betonu popř. má oba tyto účinky současně. Z technických požadavků vyjímáme: Čl.4.1: "Celkový obsah halogenů (mimo fluóru), vyjádřený jako chlór Clnesmí u přísady překročit hodnotu 0,2 % a při použití do předpjatého betonu 0,1 % z hmotnosti přísady s přesností 0,01 %." ČSN 72 2321 byla vydána v prosinci 1993. Nahradila ON 72 2321 z 14.2.1985.

Označení ČSN 72 2321 (722321)
Katalogové číslo 15177
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963151779
Norma byla zrušena k 1. 4. 2003
a nahrazena ČSN EN 934-2 (722326)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 72 23 21
  • ČSN 722321
  • ČSN 72 23 21 : 1993
  • ČSN 722321:1993
  • ČSN 72 2321:1993