ČSN ISO 6712 (385561) Zrušená norma

Analýza plynů. Zařízení pro odběr vzorků pro dopravu plynu k analytické jednotce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6712:1982. Analytické jednotky poskytují údaje odpovídající reprezentativním hodnotám veličin stanovených analýzami plynů (vzorků). Vzorkovací systém musí zajišťovat splnění následujících funkcí: a) Úprava vzorkovaných plynů pro eliminaci některých chemických a fyzikálních faktorů, které mohou mít vliv na analýzu, a některých faktorů pravděpodobně ovlivňujících činnost a údržbu přístroje a připojených zařízení. Tato úprava vzorku je zajištěna ve vzorkovacím potrubí. Tlaková láhev nebo nádoba, ve které se uchovává vzorek je považována za součást vzorkovací části potrubí. b) Takto získaný vzorek a případně kalibrační plynná směs se před analýzou uchovává tak, aby se předešlo změnám, které mají pravděpodobně nepříznivý vliv na výsledky. Norma se dále podrobně zabývá vzorkovacím i přívodním potrubím. V přílohách A - D se popisují typy vzorkovacích sond (vzorkovaní normy), jsou obsaženy nákresy vzorkovnic, je pojednáno o optimálním průměru potrubí a o způsobech kontroly vzduchotěsnosti. ČSN ISO 6712 (38 5561) byla vydána v prosinci 1993. Nahradila ČSN 38 5561 z 2.3.1982.

Označení ČSN ISO 6712 (385561)
Katalogové číslo 15137
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963151373
Norma byla zrušena k 1. 9. 1998