ČSN EN 60400 +A1+A2 (360381) Zrušená norma

Objímky pro zářivky a pro startéry

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60400:1992 včetně jejích změn A1:1994 a A2: 1995. Oznámení o schválení: Text změny A1:1993 k IEC 400:1991 byl schválen CENELEC jako změna evropské normy bez jakýchkoliv modifikací. Text změny A2:1994 k IEC 400: 1991 byl schválen CENELEC jako změna evropské normy bez jakýchkoliv modifikací. Za pozornost stojí tato část Národní předmluvy: "Souběžně s touto normou platí ČSN EN 60400 (36 0381) z prosince 1997, která tuto normu zcela nahradí od 1.4. 2002. Tuto normu možno používat do 1.9. 2002 pro výrobu zařízení, která byla podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu v souladu s touto normou před 1.4.1997." Tato norma stanovuje technické a rozměrové požadavky na objímky pro zářivky a na objímky pro startéry a metody zkoušek na zjištění bezpečnosti a vložitelnosti zářivek a startérů do objímek. Platí pro samostatné objímky a pro vestavné objímky pro zářivky, které se používají u zářivek s paticemi uvedenými v příloze A, a pro samostatné objímky a vestavné objímky pro startéry, které se používají v obvodech střídavého proudu, v nichž efektivní hodnota provozního napětí nepřevyšuje 1 000 V. Tato norma platí i pro objímky pro jednopaticové zářivky spojené (integrované) s vnějším pláštěm a čepičkou (například na zářivky s paticí G23 a G24) podobné objímkám s Edisonovým závitem. Tyto objímky se dále zkoušejí podle následujících článků IEC 238 (ČSN EN 60238 /36 0383/): 8.4, 8.5, 8.6, 9.3, 10.7, 11, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 13, 15.3, 15.4, 15.5 a 15.9. Objímky konstruované s válcovým závitem na kroužky, připevňující stínidlo, musí vyhovovat IEC 399 (ČSN EN 60399 /36 0384/). Norma se vztahuje i na kombinace objímek na zářivky a na startéry, jakož i na objímky nebo kombinace, které jsou zcela nebo částečně integrální částí svítidla. V odůvodněném rozsahu se vztahuje i na objímky na zářivky a startéry, než jsou výslovně shora uvedené typy a na konektory pro zdroje světla. Rozsáhlá norma má cca 70 stran a doplňují ji tabulky s nákresy. Z 18 kapitol za pozornost stojí kapitola 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Hygienické otázky normalizovány nejsou. ČSN EN 60400 + A1 + A2 (36 0381) byla vydána v květnu 1997. Nahradila ČSN IEC 400 z prosince 1993.
"Změnou 1)-12/1997", vydanou v prosinci 1997, se s účinností od 1.1.1998 upozorňuje na souběžnou platnost normy téhož čísla z prosince 1997. V tomto smyslu se doplňuje národní poznámka.
Poznámka: Tato norma bude (resp. je) nahrazena normou stejného čísla, (ČSN EN 60400) která již byla vydána v prosinci 1997. Tato stará norma z května 1997 platí pro výrobky, které vyhovovaly EN 60400:1992 a jejím změnám A1:1994 a A2:1995 před datem 1.4.1997 podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu pro výrobu až do 1.4. 2002. Po určitou dobu tedy platí "obě vydání" vedle sebe.

Označení ČSN EN 60400 +A1+A2 (360381)
Katalogové číslo 22058
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963220581
Změny a opravy Z1 12.97t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2003
Tato norma nahradila ČSN IEC 400 (360380) z prosince 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)