Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 60400 +A1+A2 (360381) Zrušená norma

Objímky pro zářivky a pro startéry

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů

ICS: 29.140.10 Patice a objímky pro zdroje světla

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60400:1992 včetně jejích změn A1:1994 a A2: 1995. Oznámení o schválení: Text změny A1:1993 k IEC 400:1991 byl schválen CENELEC jako změna evropské normy bez jakýchkoliv modifikací. Text změny A2:1994 k IEC 400: 1991 byl schválen CENELEC jako změna evropské normy bez jakýchkoliv modifikací. Za pozornost stojí tato část Národní předmluvy: "Souběžně s touto normou platí ČSN EN 60400 (36 0381) z prosince 1997, která tuto normu zcela nahradí od 1.4. 2002. Tuto normu možno používat do 1.9. 2002 pro výrobu zařízení, která byla podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu v souladu s touto normou před 1.4.1997." Tato norma stanovuje technické a rozměrové požadavky na objímky pro zářivky a na objímky pro startéry a metody zkoušek na zjištění bezpečnosti a vložitelnosti zářivek a startérů do objímek. Platí pro samostatné objímky a pro vestavné objímky pro zářivky, které se používají u zářivek s paticemi uvedenými v příloze A, a pro samostatné objímky a vestavné objímky pro startéry, které se používají v obvodech střídavého proudu, v nichž efektivní hodnota provozního napětí nepřevyšuje 1 000 V. Tato norma platí i pro objímky pro jednopaticové zářivky spojené (integrované) s vnějším pláštěm a čepičkou (například na zářivky s paticí G23 a G24) podobné objímkám s Edisonovým závitem. Tyto objímky se dále zkoušejí podle následujících článků IEC 238 (ČSN EN 60238 /36 0383/): 8.4, 8.5, 8.6, 9.3, 10.7, 11, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 13, 15.3, 15.4, 15.5 a 15.9. Objímky konstruované s válcovým závitem na kroužky, připevňující stínidlo, musí vyhovovat IEC 399 (ČSN EN 60399 /36 0384/). Norma se vztahuje i na kombinace objímek na zářivky a na startéry, jakož i na objímky nebo kombinace, které jsou zcela nebo částečně integrální částí svítidla. V odůvodněném rozsahu se vztahuje i na objímky na zářivky a startéry, než jsou výslovně shora uvedené typy a na konektory pro zdroje světla. Rozsáhlá norma má cca 70 stran a doplňují ji tabulky s nákresy. Z 18 kapitol za pozornost stojí kapitola 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Hygienické otázky normalizovány nejsou. ČSN EN 60400 + A1 + A2 (36 0381) byla vydána v květnu 1997. Nahradila ČSN IEC 400 z prosince 1993.
"Změnou 1)-12/1997", vydanou v prosinci 1997, se s účinností od 1.1.1998 upozorňuje na souběžnou platnost normy téhož čísla z prosince 1997. V tomto smyslu se doplňuje národní poznámka.
Poznámka: Tato norma bude (resp. je) nahrazena normou stejného čísla, (ČSN EN 60400) která již byla vydána v prosinci 1997. Tato stará norma z května 1997 platí pro výrobky, které vyhovovaly EN 60400:1992 a jejím změnám A1:1994 a A2:1995 před datem 1.4.1997 podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu pro výrobu až do 1.4. 2002. Po určitou dobu tedy platí "obě vydání" vedle sebe.

Označení ČSN EN 60400 +A1+A2 (360381)
Katalogové číslo 22058
Cena 590 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963220581
Změny a opravy Z1 12.97t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2003
Tato norma nahradila ČSN IEC 400 (360380) z prosince 1993
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy