ČSN 72 2322 (722322) Zrušená norma

Provzdušňovací přísady

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, použití, zkoušení a označování provzdušňovacích přísad používaných při výrobě cementových malt, injekčních malt a betonů. Norma tuto součást definuje takto: Provzdušňovací přísada (dále jen přísada): Přísada, která způsobuje, že se při míchání disperguje v čerstvém betonu vzduch ve formě velkého počtu velmi malých, stabilních a vzájemně oddělených bublinek, které zůstanou v betonu po jeho zatvrdnutí. Z technických požadavků vyjímáme: Čl.4.1: Celkový obsah halogenů (mimo fluóru), vyjádřený jako chlór Cl- nesmí u přísady překročit hodnotu 0,2 % a při použití do předpjatého betonu 0,1 % z hmotnosti přísady s přesností 0,01 %. ČSN 72 2322 byla vydána v prosinci 1993. Nahradila ON 72 2322 z 14.2.1985.

Označení ČSN 72 2322 (722322)
Katalogové číslo 15171
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963151717
Norma byla zrušena k 1. 4. 2003
a nahrazena ČSN EN 934-2 (722326)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 72 23 22
  • ČSN 722322
  • ČSN 72 23 22 : 1993
  • ČSN 722322:1993
  • ČSN 72 2322:1993