ČSN IEC 404-6 (345884) Zrušená norma

Magnetické materiály. Část 6: Metody měření isotropních magnetických měkkých slitin na bázi železo-nikl, typ E1, E3, E4

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 404-6:1986 s národními poznámkami. Specifikuje metody měření magnetických vlastností isotropních magneticky měkkých materiálů třídy E1, E3 a E4, jak jsou definovány v IEC 404-1:1979 Magnetické materiály. Část 1: Klasifikace, na toroidních vzorcích. ČSN IEC 404-6 (34 5884) byla vydána v prosinci 1993. Nahradila ČSN 34 5884 z 14.7.1983.

Označení ČSN IEC 404-6 (345884)
Katalogové číslo 15187
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963151878
Norma byla zrušena k 1. 6. 2004
a nahrazena ČSN EN 60404-6 (345884)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60404-13 (345884)
Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, resistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů

ČSN EN 60404-14 (345884)
Magnetické materiály - Část 14: Metody měření magnetického dipólového momentu vzorku feromagnetického materiálu metodou vyjmutí vzorku z detekční cívky nebo jeho otočením

ČSN EN 60404-5 ed. 2 (345884)
Magnetické materiály - Část 5: Materiály permanentních magnetů (magneticky tvrdé) - Metody měření magnetických vlastností

ČSN EN 60404-6 (345884)
Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 200 kHz s použitím toroidních vzorků

ČSN EN 60404-8-1 (345884)
Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály

ČSN EN 60404-8-6 ed. 2 (345884)
Magnetické materiály - Část 8-6: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky měkké kovové materiály

ČSN EN IEC 60404-13 ed. 2 (345884)
Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, rezistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů

ČSN EN IEC 60404-16 (345884)
Magnetické materiály - Část 16: Metody měření magnetických vlastností amorfních pásů na bázi Fe jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem

ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2 (345884)
Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz s použitím toroidních vzorků

ČSN EN IEC 60404-7 (345884)
Magnetické materiály - Část 7: Metody měření koercivity (až 160 kA/m) u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu

ČSN EN IEC 60404-8-11 (345884)
Magnetické materiály - Část 8-11: Specifikace pro jednotlivé materiály - Amorfní pásy na bázi Fe dodávané bez závěrečného žíhání