ČSN EN 28317 +AC (770410) Zrušená norma

Balení odolné dětem. Požadavky a postupy zkoušení opět uzavíratelných obalů (ISO 8317:1989)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 28317:1992 včetně její změny AC:1993 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium. Stanoví požadavky a metody zkoušení pro opět uzavíratelné obaly označené jako odolné dětem. Norma stanoví přijatá kritéria pro obal, je-li zkoušen stanovenými metodami. Tyto metody nejen zahrnují míru a účinnost obalu v zábraně přístupu dětem, ale týkají se také přístupnosti k obsahu pro dospělé. Postupy se vztahují na jakýkoliv výrobek, který by byl při normálním použití uvolněn nebo vyjmut z opět uzavíratelného obalu. Norma se týká pouze schválení konstrukčního typu (podle čl.3.1) a netýká se ověřování jakosti. Možnost provedení zkoušky s řadou podobných obalů je uvedena v příloze A a pokyny pro osoby, které zkoušku provádějí, jsou uvedeny v příloze B a C. Za pozornost stojí v kapitole 2 - Definice čl.2.1: Obal odolný dětem: Obal, ve smyslu hotový výrobek včetně uzávěru, jehož otevření (nebo získání přístupu k jeho obsahu) je obtížné pro děti mladší 5 let, avšak jehož normální používání není obtížné pro dospělé v souladu s požadavky této normy. Za pozornost stojí i ustanovení kapitoly 4 - Požadavky, kde je blíže specifikován soubor všeobecných a funkčních požadavků, jimž mají tyto výrobky odpovídat. Rozsah normy zvyšuje i okolnost jinde neznámá, že totiž zkušebními osobami jsou v tomto případě děti.
Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Všeobecně, kapitolu 4 - Požadavky, kapitolu 5 Postupy zkoušení, kapitolu 6 - Hodnocení výsledků kapitolu 7 - Zápis o zkoušce.
Konečně norma obsahuje normativní Přílohu A, B a C. ČSN EN 28317 (77 0410) byla vydána v srpnu 1996. Nahradila ČSN ISO 8317 (77 0410) z prosince 1993. Poznámka: Údaj o zrušení není uveden v normě; byl vydán formou opravy chyb ve Věst. ÚNMZ č. 11/1996.

Označení ČSN EN 28317 +AC (770410)
Katalogové číslo 19942
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963199429
Norma byla zrušena k 1. 5. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 8317 (770410)
Tato norma nahradila ČSN ISO 8317 (770410) z prosince 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)