Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 28317 +AC (770410) Zrušená norma

Balení odolné dětem. Požadavky a postupy zkoušení opět uzavíratelných obalů (ISO 8317:1989)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7704 Zkoušení spotřebitelských obalů a balení

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 28317:1992 včetně její změny AC:1993 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium. Stanoví požadavky a metody zkoušení pro opět uzavíratelné obaly označené jako odolné dětem. Norma stanoví přijatá kritéria pro obal, je-li zkoušen stanovenými metodami. Tyto metody nejen zahrnují míru a účinnost obalu v zábraně přístupu dětem, ale týkají se také přístupnosti k obsahu pro dospělé. Postupy se vztahují na jakýkoliv výrobek, který by byl při normálním použití uvolněn nebo vyjmut z opět uzavíratelného obalu. Norma se týká pouze schválení konstrukčního typu (podle čl.3.1) a netýká se ověřování jakosti. Možnost provedení zkoušky s řadou podobných obalů je uvedena v příloze A a pokyny pro osoby, které zkoušku provádějí, jsou uvedeny v příloze B a C. Za pozornost stojí v kapitole 2 - Definice čl.2.1: Obal odolný dětem: Obal, ve smyslu hotový výrobek včetně uzávěru, jehož otevření (nebo získání přístupu k jeho obsahu) je obtížné pro děti mladší 5 let, avšak jehož normální používání není obtížné pro dospělé v souladu s požadavky této normy. Za pozornost stojí i ustanovení kapitoly 4 - Požadavky, kde je blíže specifikován soubor všeobecných a funkčních požadavků, jimž mají tyto výrobky odpovídat. Rozsah normy zvyšuje i okolnost jinde neznámá, že totiž zkušebními osobami jsou v tomto případě děti.
Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Všeobecně, kapitolu 4 - Požadavky, kapitolu 5 Postupy zkoušení, kapitolu 6 - Hodnocení výsledků kapitolu 7 - Zápis o zkoušce.
Konečně norma obsahuje normativní Přílohu A, B a C. ČSN EN 28317 (77 0410) byla vydána v srpnu 1996. Nahradila ČSN ISO 8317 (77 0410) z prosince 1993. Poznámka: Údaj o zrušení není uveden v normě; byl vydán formou opravy chyb ve Věst. ÚNMZ č. 11/1996.

Označení ČSN EN 28317 +AC (770410)
Katalogové číslo 19942
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963199429
Norma byla zrušena k 1. 5. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 8317 (770410)
Tato norma nahradila ČSN ISO 8317 (770410) z prosince 1993
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy