ČSN ISO 4211 (910280) Zrušená norma

Nábytek. Posuzování odolnosti povrchu proti působení studených tekutin

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4211:1979. Předpisuje postup pro hodnocení odolnosti povrchu proti studeným kapalinám a vztahuje se na plochy hotového nábytku. Tento postup může být použit také na hodnocení zkušebních dílců, které mají odpovídající velikost a jsou ze stejného materiálu, stejně dokončené jako hotový výrobek. Druh a počet tekutin a doby zkoušení (zvoleno z tabulky 1) musí být stanoveny v požadavcích nebo dohodnuty mezi odběratelem a dodavatelem. Podstata zkoušky. Nanesení tekutiny na povrch pomocí nasyceného papíru, který je přikryt Petriho miskou. Po uplynutí předepsané doby se papír odstraní, plocha omyje a osuší a zhodnotí se vzniklá poškození (zbarvení, změna lesku, tvorba puchýřů atd.) a vyjádří se výsledek zkoušky podle číselného klíče. ČSN ISO 4211 (91 0280) byla vydána v prosinci 1993. Nahradila ČSN 91 0280 z 17.8.1987.

Označení ČSN ISO 4211 (910280)
Katalogové číslo 15205
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963152059
Norma byla zrušena k 1. 1. 1999
a nahrazena ČSN EN 12720 (910280)