ČSN EN 12515 (833562) Zrušená norma

Horká prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelné zátěže s použitím výpočtu požadované intenzity pocení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12515:1997. Evropská norma EN 12515:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 7933:1989 byl schválen CEN jako evropská norma, s dohodnutými společnými modifikacemi. Tato evropská norma stanoví metodu analytického hodnocení a interpretace tepelné zátěže, kterou zažívá osoba v horkém prostředí. Popisuje metodu výpočtu tepelné rovnováhy a rovněž intenzity pocení, které má lidské tělo produkovat k udržení této rovnováhy: tato intenzita pocení se nazývá "požadovanou intenzitou pocení". Různé veličiny užívané ke stanovení požadované intenzity pocení ukazují vliv různých fyzikálních vlastností prostředí na tepelnou zátěž, jíž je člověk vystaven. Tato evropská norma tím umožňuje stanovit, který parametr nebo skupina parametrů by měla být upravena a do jaké míry, aby se snížilo riziko fyzického přetížení. Hlavní cíle této evropské normy jsou:
a) vyhodnocení tepelné zátěže v podmínkách, které by mohly vést k nadměrnému zvýšení tělesné teploty nebo ztrátě vody u standardní osoby,
b) stanovení změn, které je třeba provést v pracovní situaci, aby se tyto následky omezily nebo vyloučily,
c) stanovení maximální přípustné doby expozice nutné pro omezení fyzického přetížení na přijatelnou hodnotu.
Tato norma neslouží k předvídání fyziologické reakce jednotlivých osob, ale bere v úvahu pouze standardní osoby v dobrém zdravotním stavu a schopné vykonávat svou práci. Zásady metody hodnocení popisuje kapitola 3 takto: Metoda hodnocení a interpretace vypočítává tepelnou rovnováhu těla: a) z typických parametrů tepelného prostředí: tj. teploty vzduchu, ta (ve stupních Celsia); střední radiační teploty, tr (ve stupních Celsia); parciálního tlaku vodní páry, pa (v kilopascalech); rychlosti vzduchu, va (v metrech za sekundu). (Tyto parametry se měří podle ISO 7726 - zavedena jako ČSN ISO 7726.) b) z typických vlastností osoby vystavené této pracovní situaci: tj. z produkce metabolického tepla, M ( ve Wattech na metr čtvereční); a z tepelné izolace oděvu, Icl (v metrech čtverečních a kelvinech na watt). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Zásady metody hodnocení, kapitolu 4 - Hlavní kroky výpočtu a kapitolu 5 - Interpretace požadované intenzity pocení. Dále norma obsahuje informativní Přílohy A, B, C, D, E a ZA. Konkrétně např. příloha A obsahuje Údaje nutné pro výpočet tepelné bilance. Příloha B obsahuje tabelárně zpracované tepelné odpory typických kombinací oděvů a jejich částí. Příloha C obsahuje kritéria tepelné zátěže a mezní hodnoty tepelného působení. Příloha D obsahuje počítačový program pro výpočet požadované intenzity pocení a přípustné doby expozice v jakémkoliv tepelném prostředí. ČSN EN 12515 (83 3562) byla vydána v září 1998. Nahradila ČSN ISO 7933 (83 3562) z prosince 1993.

Označení ČSN EN 12515 (833562)
Katalogové číslo 53326
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 1998
Datum účinnosti 1. 10. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963533261
Norma byla zrušena k 1. 6. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 7933 (833562)
Tato norma nahradila ČSN ISO 7933 (833562) z prosince 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)