ČSN EN ISO 7933 (833562) Zrušená norma

Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže

ČSN EN ISO 7933 Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma je jednou z řady norem určených k posuzování tepelného prostředí. Stanovuje metodu pro analytické hodnocení a interpretaci tepelného stresu, kterému je člověk vystaven v horkém prostředí. Popisuje metodu, jak předpovědět míru pocení a nitrotělní teplotu, kterou lidské tělo vyvine jako reakci na pracovní podmínky.
Norma ukazuje vliv různých fyzikálních parametrů prostředí na tepelný stres, kterému je člověk vystaven, a umožňuje stanovit, který parametr má být upraven, aby se snížilo riziko nadměrné fyziologické zátěže. Hlavním cílem této mezinárodní normy je hodnocení tepelného stresu v podmínkách, které mohou způsobit nadměrné zvýšení nitrotělní teploty nebo ztráty vody u pracovníků, a stanovení doby expozice, při které se neočekává žádné fyzické poškození, tedy stanovení maximální přípustné doby expozice horku.

Označení ČSN EN ISO 7933 (833562)
Katalogové číslo 73108
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2005
Datum účinnosti 1. 6. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963731087
Norma byla zrušena k 1. 2. 2024
a nahrazena ČSN EN ISO 7933 (833562)
Tato norma nahradila ČSN EN 12515 (833562) z září 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo