ČSN EN 60617-7 (013390) Zrušená norma

Grafické značky pro schémata - Část 7: Spínací, řídicí a jisticí zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60617-7:1996. Evropská norma EN 60617-7:1996 má statut české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 617-7:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. (ČSN) IEC 617 sestává z těchto částí: Část 1: Všeobecné informace, celkový rejstřík značek. Rejstřík značek. Část 2: Prvky značek, doplňkové značky a ostatní značky pro všeobecné použití. Část 3: Vodiče a spojovací součásti. Část 4 : Základní pasivní součástky. Část 5: Polovodiče a elektronky. Část 6: Výroba a přeměna elektrické energie. Část 7: Spínací, řídicí a jisticí zařízení. Část 8: Měřicí přístroje, zdroje světla a signalizační zařízení. Část 9: Telekomunikace: Spojovací a periferní zařízení. Část 10: Telekomunikace: Přenos. Část 11: Stavební a topografické instalační výkresy a schémata. Část 12: Binární logické prvky. Část 13: Analogické prvky. Celá norma je v podstatě jedinou tabulkou v české a anglické řeči, rozdělenou do osmi kapitol a celkem dvacetisedmi oddílů. Norma má přílohy A, B a C, které obsahují starší značky, český a anglický rejstřík. ČSN EN 60617-7 (01 3390) byla vydána v březnu 1998. Nahradila ČSN IEC 617-7 z prosince 1993.

Označení ČSN EN 60617-7 (013390)
Katalogové číslo 50366
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963503660
Norma byla zrušena k 1. 9. 2005
Tato norma nahradila ČSN IEC 617-7 (013390) z prosince 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)