ČSN IEC 617-7 (013390) Zrušená norma

Značky pro elektrotechnická schémata. Část 7: Spínací, řídící a jistící zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 617-7:1993. Norma ČSN IEC 617-7 je překladem IEC 617-7:1993. Celá norma je v podstatě jedinou tabulkou v české a anglické řeči, rozdělenou do osmi kapitol a celkem dvacetčtyři oddílů. ČSN IEC 617-7 (01 3390) byla vydána v prosinci 1993. Nahradila, spolu s ostatními částmi ČSN IEC 617-1 až ČSN IEC 617-13 starší ČSN 01 3310 až ČSN 01 3379.

Označení ČSN IEC 617-7 (013390)
Katalogové číslo 15189
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran
EAN kód 8590963151892
Norma byla zrušena k 1. 4. 1998
a nahrazena ČSN EN 60617-7 (013390)