ČSN ISO 4254-4 (470067) Zrušená norma

Zemědělské a lesnické stroje a traktory. Technické požadavky pro zajištění bezpečnosti. Část 4: Lesnické navijáky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4254-4:1990. ISO 4254 sestává z následujících částí: Část 1: Všeobecně. Část 2: Aplikátory bezvodého čpavku. Část 3: Traktory. Část 4: Lesnické navijáky a Část 9: zařízení pro setí, sázení a rozmetání hnojiv. Tato čtvrtá část stanoví bezpečnostní požadavky na navijáky lesnických nebo zemědělských strojů používaných v lesnictví. Platí pouze pro přibližovací navijáky namontované na pojízdných lesnických strojích, např. na přibližovacích traktorech, přepravních zařízeních a na zemědělských strojích používaných při lesních pracích. Neplatí pro ostatní navijáky používané v systémech na těžbu dřeva s použitím lana. ČSN ISO 4254-1 udává pokyny týkající se prevence proti nehodám vznikajících při používání traktorů a zemědělských a lesnických strojů. Udává všeobecné pokyny, které se mají splnit při navrhování traktorů a strojů. Normalizovány jsou požadavky na informační štítky (např. "naviják se nesmí používat ke zdvihání"), dále na mechanickou bezpečnost, ale i na ovládače apod. (Pokud jde o síly na ovládačích, odkazuje se na ISO/TR 3778:1988, která do 1.7.1994 nebyla do soustavy ČSN převedena.) ČSN ISO 4254-4 (47 9022) byla vydána v prosinci 1993.

Označení ČSN ISO 4254-4 (470067)
Katalogové číslo 15121
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963151212
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)