ČSN EN 28073 (369619) Zrušená norma

Informační technologie. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Propojení otevřených systémů. Protokol pro zajištění transportní služby v režimu se spojením

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje
a) pět tříd procedur pracujících v síťové službě v režimu se spojením:
1) třída 0: jednoduchá třída;
2) třída 1: základní třída se zotavením po chybě;
3) třída 2: třída s multiplexováním;
4) třída 3: třída se zotavením po chybě a multiplexováním;
5) třída 4: třída s detekcí chyb a zotavením
pro přenos dat a řídicích informací v režimu se spojením z jedné transportní entity do transportní entity ve stejné vrstvě.
b) jednu třídu (třída 4) procedury pracující v síťové službě v režimu bez spojení;
c) prostředky k dohodnutí třídy procedur, které mají používat transportní entity;
d) strukturu a kódování datových jednotek transportního protokolu používaných pro přenos dat a řídicích informací.
Procedury se definují pomocí:
a) interakcí mezi transportními entitami ve stejné vrstvě uskutečněných prostřednictvím výměny datových jednotek transportního protokolu;
b) interakcí mezi transportní entitou a uživatelem transportní služby ve stejném systému uskutečněných prostřednictvím výměny primitiv transportní služby;
c) interakcí mezi transportní entitou a poskytovatelem síťové služby uskutečněnými prostřednictvím výměny primitiv síťové služby.
Tyto procedury jsou definovány v hlavním textu této mezinárodní normy doplněném stavovými tabulkami v příloze A. Tyto procedury jsou použitelné v případech komunikace mezi systémy, které podporují transportní vrstvu referenčního modelu OSI a které chtějí uskutečnit propojení v prostředí otevřených systémů.
Tato mezinárodní norma specifikuje v kapitole 14 požadavky na shodu systému implementujícího tyto procedury a poskytuje proformu PICS v souladu s relevantními požadavky podle relevantních směrnic v normě ISO/IEC 9646-2. Neobsahuje zkoušky, které je možné použít k prokázání této shody.

Označení ČSN EN 28073 (369619)
Katalogové číslo 20803
Cena 990 Kč990
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 162 stran formátu A4
EAN kód 8590963208039
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 8073 (369619) z prosince 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)