ČSN ISO 3339-0 (470021) Zrušená norma

Zemědělské a lesnické stroje a traktory. Třídění a terminologie. Část 0: Třídicí systém a třídění

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3339-0:1986. Určuje systém třídění a třídění zemědělských a lesnických strojů a traktorů. Má v podstatě charakter normy názvoslovné. ČSN ISO má (bude mít) tyto části: Část 0: Třídicí systém a třídění. Část 01: Mobilní a energetické prostředky. Část 02: Stroje pro zúrodňování půdy. Část 03: Stroje pro zpracování půdy. Část 04: Secí a sázecí stroje. Část 05: Rozmetadla, postřikovače, zavlažovače. Část 06: Stroje pro ošetřování a ochranu rostlin. Část 07: Sklizňové stroje. Část 08: Stroje pro posklizňovou úpravu. Část 09: Stroje pro manipulaci, dopravu a skladování. Část 10: Stroje pro živočišnou výrobu. Část 11: Ostatní zemědělské stroje a zařízení. Podle těchto jedenácti skupin je v nulté části normy uvedeno základní a podrobné třídění. Ve všech částech normy je uvedeno česky a slovensky a dále anglicky a francouzsky názvosloví. Hesla nejsou definována. V prvé části je uvedeno cca 90 hesel, v druhé kolem 800 hesel. ČSN ISO 3339 (47 0021) byla vydána v prosinci 1993.

Označení ČSN ISO 3339-0 (470021)
Katalogové číslo 15079
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963150796
Norma byla zrušena k 1. 12. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)