ČSN ISO 7919-1 (011414) Zrušená norma

Vibrace strojů s nevratným pohybem - Měření na rotujících hřídelích a kritéria hodnocení - Část 1: Všeobecné směrnice

ČSN ISO 7919-1 Vibrace strojů s nevratným pohybem - Měření na rotujících hřídelích a kritéria hodnocení - Část 1: Všeobecné směrnice
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy ČSN ISO 7919 stanovuje všeobecné směrnice pro měření a hodnocení vibrací strojů na základě přímého měření na rotujících hřídelích, uskutečňovaného pro potřebu určení vibrací s ohledem na
a) změny vibračního chování,
b) nadměrné kinetické zatížení,
c) monitorování radiálních vůlí.
Vztahuje se na měření jak absolutních, tak relativních radiálních vibrací hřídele, ale netýká se torzních a axiálních vibrací hřídele. Postupy se vztahují jak na provozní monitorování strojů, tak na přejímací zkoušky na zkušební stolici a přejímací zkoušky po instalaci. Směrnice se rovněž týkají stanovení provozních limitů.
POZNÁMKY
1 Kritéria hodnocení pro různé třídy strojů budou zahrnuta do dalších částí ČSN ISO 7919, jakmile budou k dispozici. Do té doby platí směrnice uvedené v Příloze A.
2 Termín "vibrace hřídele" se používá v celé ČSN ISO 7919, protože ve většině případů se vibrace měří na hřídelích strojů; ČSN ISO 7919 se však také vztahuje na měření na dalších rotujících dílech , pokud se takové díly považují za vhodnější, za předpokladu, že je uskutečňováno v souladu se směrnicemi.
Pro účely ČSN ISO 7919 se za provozní monitorování považují měření vibrací při normálním provozu strojů.
ČSN ISO 7919 umožňuje užití několika rozdílných veličin a metod měření za předpokladu, že jsou správně určeny, a že jsou stanoveny jejich meze tak, aby byl výsledek měření správně chápán.
Tuto část ČSN ISO 7919 nelze použít pro stroje s vratným pohybem.

Označení ČSN ISO 7919-1 (011414)
Katalogové číslo 51998
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963519982
Norma byla zrušena k 1. 10. 2017
a nahrazena ČSN ISO 20816-1 (011412)
Tato norma nahradila ČSN ISO 7919-1 (011414) z prosince 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7919-3 (011414)
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 3: Průmyslová soustrojí

ČSN ISO 7919-5 (011414)
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích