ČSN ISO 20816-1 (011412)

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 1: Obecné pokyny

ČSN ISO 20816-1 Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 1: Obecné pokyny
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje obecné podmínky a postupy pro měření a hodnocení vibrací s použitím měření na rotujících, nerotujících částech a částech s nevratným pohybem u kompletních strojů. Je aplikovatelný na měření absolutních a relativních radiálních hřídelových vibrací vztahujících se na monitorování radiálních vůlí, ale vyloučeny jsou axiální hřídelové vibrace. Obecná kritéria hodnocení, která jsou uvedena jak pro velikost vibrací, tak pro změnu vibrací se vztahují na provozní monitorování i na přejímací zkoušky. Kritéria jsou stanovena primárně s ohledem na zabezpečení spolehlivého, bezpečného, dlouhodobého provozu stroje při minimalizování nepříznivých vlivů na připojené zařízení. Uvedeny jsou také pokyny pro nastavení provozních mezí.
Pro účely ISO 20816 se za provozní monitorování považují taková měření vibrací, která jsou provedena při obvyklém provozu stroje. Řada ISO 20816 dovoluje použití různých měřicích veličin a metod za předpokladu, že jsou dobře definovány a jsou nastavena jejich omezení, takže interpretace měření je dobře pochopitelná.
Kritéria hodnocení se vztahují pouze na vibrace vytvářené samotným strojem a ne na vibrace přenášené z vnějšku.
Tento dokument neobsahuje úvahy o torzních vibracích.

Označení ČSN ISO 20816-1 (011412)
Katalogové číslo 503237
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2017
Datum účinnosti 1. 10. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135032372
Tato norma nahradila ČSN ISO 10816-1 (011412) z března 1998
ČSN ISO 7919-1 (011414) z května 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 20816-2 (011412)
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 2: Plynové turbíny, parní turbíny a generátory nad 40 MW s kluznými ložisky, na pozemních základech a jmenovitými otáčkami 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min a 3 600 r/min

ČSN ISO 20816-4 (011412)
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 4: Plynové turbíny nad 3 MW s kluznými ložisky

ČSN ISO 20816-5 (011412)
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách

ČSN ISO 20816-8 (011412)
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 8: Pístové kompresory

ČSN ISO 20816-9 (011412)
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 9: Převodovky