ČSN ISO 20816-4 (011412)

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 4: Plynové turbíny nad 3 MW s kluznými ložisky

ČSN ISO 20816-4 Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 4: Plynové turbíny nad 3 MW s kluznými ložisky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument platí pro plynové turbíny na pozemních základech, které jsou na kluzných ložiskách a mají výkon větší než 3 MW, a pracují při zatížení s otáčkami mezi 3 000 r/min a 30 000 r/min. V některých případech (viz níže seznam vyloučených případů) dokument zahrnuje další rotační stroje, které jsou připojeny buď přímo nebo přes převodovku. Kritéria hodnocení poskytnutá v tomto dokumentu jsou platná pro vibrace hlavního vstupního a výstupního ložiska převodovek, ale nejsou platná pro vibrace vnitřních ložisek převodovek, ani pro hodnocení stavu převodů. Speciální metody potřebné pro hodnocení stavu převodů jsou mimo rozsah tohoto dokumentu.
Tento dokument není platný pro:
i) plynové turbíny s výkonem větším než 40 MW a se jmenovitými otáčkami 1 500 r/min, 1 800 r/min,
3 000 r/min nebo 3 600 r/min (ISO 20816-2);
ii) plynové turbíny odvozené z leteckých motorů (včetně plynových turbín s dynamickými vlastnostmi, které jsou podobné vlastnostem těchto odvozenin);
POZNÁMKA: ISO 3977-3 definuje letecké odvozeniny jako generátory plynů leteckých proudových motorů upravené pro pohon mechanického, elektrického nebo námořního pohonného zařízení. Existují velké rozdíly mezi plynovými turbínami pro těžký provoz a plynovými turbínami odvozenými z leteckých motorů, například v pružnosti skříně, konstrukci ložisek, poměru hmotnosti rotoru a statoru a v nosné konstrukci. Proto pro tyto dva typy turbín platí odlišná kritéria.
iii) plynové turbíny s výkonem menším než nebo rovným 3 MW (viz ISO 7919-3 a ISO 10816-3);
iv) turbínou poháněné generátory (viz ISO 20816-2, ISO 7919-3 a ISO 10816-3);
v) turbínou poháněná čerpadla (viz ISO 10816-7);
vi) turbínou poháněné rotační kompresory (viz ISO 7919-3 a ISO 10816-3);
vii) hodnocení vibrací převodovek (viz tato kapitola), ale nevylučuje se monitorování vibrací převodovek;
viii) hodnocení vibrací od spalování, ale nevylučuje to monitorování vibrací od spalování;
ix) vibrace valivých ložisek.
Tento dokument stanovuje podmínky pro hodnocení mohutnosti následujících širokopásmových vibrací in situ:
a) vibrací konstrukcí u všech skříní hlavních ložisek nebo stojanů, měřených radiálně (tj. příčně) k ose hřídele;
b) vibrací konstrukcí na skříních axiálních ložisek, měřených v axiálním směru;
c) vibrací rotujících hřídelů v radiálním (tj. příčném) směru vůči ose hřídele, měřených v nebo blízko hlavních ložisek.
Tato ustanovení jsou pro:
- vibrace za běžných ustálených provozních podmínek;
- vibrace za jiných (neustálených) podmínek, kdy probíhají přechodové změny, včetně rozběhu nebo doběhu, počátečního zatěžování a změn zatížení;
- změny vibrací, které se mohou vyskytnout při běžném ustáleném provozu.

Označení ČSN ISO 20816-4 (011412)
Katalogové číslo 506715
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2019
Datum účinnosti 1. 2. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135067152
Tato norma nahradila ČSN ISO 10816-4 (011412) z července 2010
ČSN ISO 7919-4 (011414) z září 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 20816-1 (011412)
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 1: Obecné pokyny

ČSN ISO 20816-2 (011412)
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 2: Plynové turbíny, parní turbíny a generátory nad 40 MW s kluznými ložisky, na pozemních základech a jmenovitými otáčkami 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min a 3 600 r/min

ČSN ISO 20816-8 (011412)
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 8: Pístové kompresory