ČSN ISO 20816-8 (011412)

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 8: Pístové kompresory

ČSN ISO 20816-8 Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 8: Pístové kompresory
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje postupy a pokyny pro měření a klasifikaci vibrací systémů pístových kompresorů. Hodnoty vibrací jsou stanoveny primárně pro klasifikaci vibrací systému kompresoru a pro vyloučení problémů s únavou částí systému pístového kompresoru, tj. základu, kompresoru, tlumičů, potrubí a pomocného zařízení připevněného na systém kompresoru. Hřídelové vibrace nejsou uvažovány.
Tento dokument platí pro pístové kompresory, které jsou připevněny na tuhých základech a mají typické jmenovité otáčky v rozsahu od 120 r/min do a včetně 1 800 r/min. Uvedená obecná kritéria hodnocení se vztahují k provozním měřením. Kritéria se také používají pro zaručení, že vibrace stroje nepříznivě neovlivňují zařízení, které je připevněno přímo na stroji, například tlumiče pulzací a potrubní systém.
POZNÁMKA - Obecné pokyny uvedené v tomto dokumentu mohou být také aplikovány na pístové kompresory, které jsou mimo stanovený rozsah otáček, ale v tomto případě mohou být vhodná jiná kritéria hodnocení.
Stroje pohánějící pístový kompresor se však hodnotí v souladu s příslušnou částí ISO 10816, ISO 20816 nebo jiných příslušných norem a podle klasifikace pro zamýšlený úkol. Hnací mechanismy nejsou v tomto dokumentu zahrnuty.
Uznává se, že kritéria hodnocení mohou mít pouze omezenou aplikaci při uvažování vlivů na vnitřní komponenty stroje, například je málo pravděpodobné, že problémy související s ventily, písty a pístními kroužky mohou být v těchto měřeních detekovány. Zjištění takových problémů může vyžadovat výzkumné diagnostické metody, které jsou mimo rozsah tohoto dokumentu.
Příklady systémů pístových kompresorů, které jsou zahrnuty v tomto dokumentu, jsou:
- systémy kompresoru - horizontální, vertikální, typu V, W a L,
- kompresory s konstantními a proměnnými otáčkami,
- kompresory poháněné elektromotory, plynovými a dieselovými motory, parními turbínami s nebo bez převodovky, s pevnou nebo pružnou spojkou, a
- mazané nebo bezmazné pístové kompresory.
Tento dokument neplatí pro hyper kompresory.
Pokyny nejsou zamýšleny pro účely monitorování stavu. Hluk je rovněž mimo rozsah tohoto dokumentu.

Označení ČSN ISO 20816-8 (011412)
Katalogové číslo 509400
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135094004
Tato norma nahradila ČSN ISO 10816-8 (011412) z prosince 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 20816-1 (011412)
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 1: Obecné pokyny

ČSN ISO 20816-2 (011412)
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 2: Plynové turbíny, parní turbíny a generátory nad 40 MW s kluznými ložisky, na pozemních základech a jmenovitými otáčkami 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min a 3 600 r/min

ČSN ISO 20816-4 (011412)
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 4: Plynové turbíny nad 3 MW s kluznými ložisky