ČSN 25 8331-3 (258331) Zrušená norma

Termoelektrické články - Část 3: Prodlužovací a kompenzační vedení - Systém tolerancí a značení

ČSN 25 8331-3 Termoelektrické články - Část 3: Prodlužovací a kompenzační vedení - Systém tolerancí a značení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje ve svém prvém oddílu mezní úchylky prodlužovacích a kompenzačních vedení (kabelů) pro průmyslové procesy, s výjimkou vedení s minerální izolací, přímo dodávaných uživatelům. Tyto mezní úchylky jsou určeny podle vztahu ems-teplota z IEC 584-1. Tato norma stanovuje ve svém druhém oddílu metodu značení izolovaných prodlužovacích a kompenzačních vedení k termoelektrickým článkům, s výjimkou vedení s minerální izolací.

Označení ČSN 25 8331-3 (258331)
Katalogové číslo 21368
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963213682
Změny a opravy Z1 9.08t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2010
a nahrazena ČSN EN 60584-3 (258331)
Tato norma nahradila ČSN IEC 584-3 (347960) z prosince 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 258331-3
  • ČSN 25 83 31-3