ICS 17.200.20 - Přístroje pro měření teploty

ČSN 02 7201 (027201) - září 1993

Teploměrové jímky. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 02 7202 (027202) - květen 1991

Prostředky měření a řízení technologických procesů. Teploměrové jímky s vnitřním závitem. Základní rozměry

125 Kč

ČSN EN 14597 (060335) - prosinec 2012 aktuální vydání

Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62828-3 (180432) - leden 2019

Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 3: Zvláštní postupy pro vysílače teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 25 0051 (250051) - červenec 1957

Normální teplota pro srovnávání měřených hodnot závislých na teplotě

32 Kč

ČSN 25 8005 (258005) - srpen 1988

Názvosloví z oboru měření teploty

440 Kč

ČSN 25 8010 (258010) - červenec 1988

Směrnice pro měření teplot v průmyslu

945 Kč

ČSN EN 61152 (258015) - duben 1996

Rozměry teploměrných vložek s kovovým pláštěm

125 Kč

ČSN EN 13190 (258020) - únor 2003

Číselníkové teploměry

230 Kč

ČSN 25 8102 (258102) - září 1965

Skleněné teploměry. Skleněné teploměry laboratorní pro teploty -80 °C až +400 °C. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 25 8103 (258103) - květen 1970

Skleněné teploměry. Skleněné teploměry meteorologické pro teploty -60 °C až +65 °C. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 25 8110 (258110) - duben 1984

Technické skleněné obalové teploměry pro teploty -90 °C až +600 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 6.85, Zb 3.86, Zc 3.87t

255 Kč

ČSN 25 8130 (258130) - září 1965

Skleněné teploměry. Laboratorní teploměry tyčinkové

32 Kč

ČSN 25 8131 (258131) - září 1965

Skleněné teploměry. Laboratorní teploměry obalové

32 Kč

ČSN 25 8132 (258132) - září 1965

Skleněné teploměry. Laboratorní teploměry destilační

32 Kč

ČSN 25 8133 (258133) - září 1965

Skleněné teploměry. Laboratorní mikroteploměry

32 Kč

ČSN 25 8134 (258134) - září 1965

Skleněné teploměry. Laboratorní teploměry s jemným dělením

32 Kč

ČSN 25 8135 (258135) - září 1965

Skleněné teploměry. Tříčlenná sada laboratorních teploměrů s celkovým měřicím rozsahem 0 °C až +300 °C a s kontrolními nulovými body

32 Kč

ČSN 25 8136 (258136) - září 1965

Skleněné teploměry. Šestičlenná sada laboratorních teploměrů s celkovým měřicím rozsahem -2 °C až +102 °C

32 Kč

ČSN 25 8137 (258137) - září 1965

Skleněné teploměry. Sedmičlenná sada laboratorních teploměrů s celkovým měřicím rozsahem 0 °C až +360 °C

32 Kč

ČSN 25 8138 (258138) - září 1965

Skleněné teploměry. Sedmičlenná sada laboratorních teploměrů s celkovým měřicím rozsahem -10 °C až +360 °C a s kontrolními nulovými body

32 Kč

ČSN 25 8141 (258141) - květen 1972

Skleněné teploměry. Laboratorní teploměry se zábrusem

65 Kč

ČSN 25 8152 (258152) - říjen 1966

Skleněné teploměry. Teploměry pro destilaci ropy a ropných výrobků

32 Kč

ČSN 25 8153 (258153) - říjen 1966

Skleněné teploměry. Teploměr pro stanovení bodu tuhnutí

32 Kč

ČSN EN 12470-1 +A1 (258195) - leden 2010 aktuální vydání

Lékařské teploměry - Část 1: Skleněné teploměry s kapalnou kovovou náplní s maximálním zařízením

230 Kč

ČSN EN 12470-2 +A1 (258195) - leden 2010 aktuální vydání

Lékařské teploměry - Část 2: Teploměry se změnou typu fáze (bodová matice)

230 Kč

ČSN 25 8201 (258201) - srpen 1985

Tlakové teploměry

190 Kč

ČSN 25 8211 (258211) - srpen 1985

Číselníky a stupnice tlakových teploměrů. Technické požadavky

230 Kč

ČSN EN 60584-1 ed. 2 (258331) - květen 2014 aktuální vydání

Termoelektrické články - Část 1: Údaje napětí a tolerance

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60584-3 (258331) - září 2008

Termoelektrické články - Část 3: Prodlužovací a kompenzační vedení - Systém tolerancí a značení

190 Kč

ČSN EN 50446 (258332) - červenec 2007

Sestavy přímých termočlánků s kovovou nebo keramickou ochrannou trubkou a příslušenstvím

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62460 (258333) - duben 2009

Teplota - Tabulky elektromotorického napětí (EMF) pro kombinace termočlánků z čistých prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61515 ed. 2 (258337) - únor 2017 aktuální vydání

Termočlánky a kabely termočlánků s minerální izolací a kovovým pláštěm

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50212 (258338) - březen 1998

Konektory pro termoelektrické snímače

190 Kč

ČSN EN 60751 (258340) - září 2014 aktuální vydání

Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory

230 Kč

ČSN EN 12830 (258350) - září 2019 aktuální vydání

Přístroje pro záznam teploty při přepravě, skladování a distribuci teplotně citlivého zboží - Zkoušky, provedení, použitelnost

945 Kč

ČSN EN 13485 (258351) - únor 2003

Teploměry pro měření teploty vzduchu a výrobků při přepravě, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny - Zkoušky, provedení, použitelnost

230 Kč

ČSN EN 13486 (258352) - únor 2003

Přístroje pro záznam teploty a teploměry pro přepravu, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny - Periodické ověřování

230 Kč

ČSN ISO 8056-3 (311837) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Prodlužovací kabely pro nikl-chromové a nikl-hliníkové termočlánky - Část 3: Kruhové mačkací koncovky - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 8056-4 (311837) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Prodlužovací kabely pro nikl-chromové a nikl-hliníkové termočlánky - Část 4: Ploché mačkací koncovky - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 61788-4 ed. 4 (345685) - listopad 2016

Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti a Nb3Sn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 24. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN IEC 61869-14 (351350) - prosinec 2019

Přístrojové transformátory - Část 14: Dodatečné požadavky na transformátory proudu pro DC použití

440 Kč

ČSN EN IEC 61869-15 (351350) - prosinec 2019

Přístrojové transformátory - Část 15: Dodatečné požadavky pro transformátory napětí pro DC použití

350 Kč

ČSN IEC 682 (360161) - červenec 1992

Normalizovaná metoda měření teploty na stiscích křemenných halogenových žárovek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.97t, Z2 2.99t

287 Kč

ČSN EN 50413 ed. 2 (367917) - červenec 2020 nové vydání

Základní norma o postupech měření a výpočtu vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN 99 3141 (993141) - červenec 1988

Technické sklené obalové teplomery pre teploty od -90 do +600 °C. Metódy skúšania

190 Kč