ČSN 36 1050-2-64 (361050) Zrušená norma

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické kuchyňské stroje pro podniky veřejného stravování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 335-2-64:1991 s národními modifikacemi. Kapitola 30 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti HS SPO ministerstva vnitra ČR na základě jejího požadavku. Kapitoly 3, 8, 20 a 27 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti SÚBP na základě jeho požadavku. Norma platí pro elektromechanické kuchyňské stroje, které nejsou určeny k použití v domácnosti. Norma obsahuje poměrně mnoho odchylek od normy kmenové, např. v kapitolách: 15 - odolnost proti vlhkosti, 20 - stabilita a mechanická nebezpečí, 22 - konstrukce a další. Pokud jde o kapitolu 32: Záření, toxicita a podobná nebezpečí: Tato kapitola z IEC 335-1:1976 platí. ČSN 36 1050-2-64 byla vydána v prosinci 1993. Nahradila ON 51 1004 z 20.10.1983.

Označení ČSN 36 1050-2-64 (361050)
Katalogové číslo 15078
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963150789
Norma byla zrušena k 1. 2. 1997
a nahrazena ČSN EN 60335-2-64 (361055)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50636-2-100 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-100: Zvláštní požadavky na ruční zahradní foukače, vysavače a vysavače s foukáním napájené ze sítě

ČSN EN 50636-2-107 (361050)
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy

ČSN EN 50636-2-91 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-91: Zvláštní požadavky na vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené a v ruce držené

ČSN EN 50636-2-92 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-92: Zvláštní požadavky na ručně vedené prořezávače a provzdušňovače trávníku napájené ze sítě

ČSN EN 50636-2-94 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-94: Zvláštní požadavky na nůžkové střihače trávy

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 361050-2-64
  • ČSN 36 10 50-2-64