ČSN ISO 6410 (013213) Zrušená norma

Výkresy ve strojírenství. Zobrazování závitových částí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6510:1981. Stanoví způsob zobrazení závitových částí na technických výkresech. Způsob zobrazení není závislý na druhu závitu. Jednotlivé druhy závitů a jejich rozměry jsou stanoveny v příslušných mezinárodních normách pro závity. Z hlediska jednotného uspořádání pohledů se předpokládá zobrazení metodou promítání v 1. kvadrantu. Obdobně lze těchto zásad využít i při jiném způsobu promítání. Jsou normalizovány zásady zobrazení, včetně nákresů. ČSN ISO 6410 (01 3213) byla vydána v prosinci 1994. Nahradila ČSN 01 3213 z 8.10.1979.

Označení ČSN ISO 6410 (013213)
Katalogové číslo 15257
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963152578
Norma byla zrušena k 1. 4. 1998
a nahrazena ČSN EN ISO 6410-1 (013213)