ČSN (normy i změny) z února 1997

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 7196 (011625) - únor 1997

Akustika. Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 29455-1 (050051) - únor 1997

Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 1: Stanovení netěkavých látek, gravimetrická metoda

125 Kč

ČSN EN ISO 9455-12 (050062) - únor 1997

Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 12: Korozní zkouška na ocelové trubičce

125 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2574 (311040) - únor 1997

Letectví a kosmonautika. Svary. Údaje na výkresech

125 Kč

ČSN EN 2103-3 (312191) - únor 1997

Letectví a kosmonautika. Přetavená vsázka a odlitky z ocelí a ze slitin niklu a kobaltu. Technická specifikace. Část 3: Kontrolní a sériové odlitky

230 Kč

ČSN EN 2536 (318232) - únor 1997

Letectví a kosmonautika. Tvrdá anodická oxidace hliníkových slitin

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(691) (330050) - únor 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 691: Tarify pro elektřinu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.19t

415 Kč

ČSN EN 50102 (330335) - únor 1997

Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.99t, Oprava 1 12.04t

375 Kč

ČSN 33 3240/změna Z1 (333240) - únor 1997

Elektrotechnické předpisy. Stanoviště výkonových transformátorů

Změna byla zrušena k 1. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60674-3-4 až 6 (346573) - únor 1997

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. Listy 4 až 6: Požadavky na polyimidové fólie používané pro elektrickou izolaci

230 Kč

ČSN 34 7659-3B (347659) - únor 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3B: Kabely bez koncentrického jádra (typ 3B-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t

570 Kč

ČSN 34 7659-3H (347659) - únor 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3H: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3H-1) a bez koncentrického jádra (typ 3H-2) s izolací z PVC a s pláštěm z PVC

190 Kč

ČSN 34 7659-5A (347659) - únor 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5A: Kabely bez koncentrického jádra (typ 5A)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t

570 Kč

ČSN 34 7659-5F (347659) - únor 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5F: Kabely s koncentrickou stínicí mezivrstvou a neizolovaným středním vodičem (typ 5F)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.00t, Z2 11.07t

760 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 72-3 (350040) - únor 1997

Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 3: Vestavné motorky. Velikosti přírub BF10 až BF50

190 Kč

ČSN IEC 169-7 +A1 (353810) - únor 1997

Vysokofrekvenční konektory. Část 7: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm (0,374 palce) s bajonetovým zajištěním. Charakteristická impedance 50 ohmů (typ C)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61028/změna A1 (356220) - únor 1997

Elektrické měřicí přístroje. Zapisovací přístroje X-Y (IEC 1028:1991)

125 Kč

ČSN 35 7020/změna Z1 (357020) - únor 1997

Elektroměrové a přístrojové desky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 123000/změna A1 (359000) - únor 1997

Kmenová specifikace. Desky s plošnými spoji

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 123100/změna A1 (359012) - únor 1997

Dílčí specifikace. Jednovrstvé a dvouvrstvé desky s plošnými spoji a nepokovenými otvory

Změna byla zrušena k 1. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 123200/změna A1 (359013) - únor 1997

Dílčí specifikace. Jednovrstvé a dvouvrstvé desky s plošnými spoji s pokovenými otvory

Změna byla zrušena k 1. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 123300/změna A1 (359014) - únor 1997

Dílčí specifikace. Vícevrstvé desky s plošnými spoji

Změna byla zrušena k 1. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 123400/změna A2 (359015) - únor 1997

Dílčí specifikace. Ohebné desky s plošnými spoji bez propojení vrstev

Změna byla zrušena k 1. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 123500/změna A2 (359016) - únor 1997

Dílčí specifikace. Ohebné desky s plošnými spoji s propojením vrstev

Změna byla zrušena k 1. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-1 +A2/změna A3 (359052) - únor 1997

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 1: Mědí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného fenolickou pryskyřicí, vysoké elektrické jakosti (obsahuje změnu A2:1994)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-10 +A3/změna A4 (359052) - únor 1997

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 10: Mědí plátovaná deska z epoxidem impregnované netkané skelné textilie, vyztužené skelnou tkaninou, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (obsahuje změnu A3:1994)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-11 +A2/změna A3 (359052) - únor 1997

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 11: Tenká mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem, provedení pro všeobecné použití, pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji (obsahuje změnu A2)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-12 +A2/změna A3 (359052) - únor 1997

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 12: Tenká mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem, s definovanou hořlavostí, pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji (obsahuje změnu A2:1994)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-14 +A3/změna A4 (359052) - únor 1997

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 14: Mědí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného fenolickou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), ekonomická jakost (obsahuje změnu A3)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-16 +A1/změna A2 (359052) - únor 1997

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 16: Mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny impregnované polyimidem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (obsahuje změnu A1) (IEC 249-2-16:1992 + A1:1993)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-17 +A1/změna A2 (359052) - únor 1997

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 17: Tenká mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny impregnované polyimidem, s definovanou hořlavostí, pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji (obsahuje změnu A1) (idt IEC 249-2-17:1992 + corrigendum 1992 + A1:1993)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-18 +A1/změna A2 (359052) - únor 1997

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 18: Mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem modifikovaným bismaleinimidem/triazinem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (obsahuje změnu A1)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-19 +A1/změna A2 (359052) - únor 1997

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 19: Tenká mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem modifikovaným bismaleinimidem/triazinem, s definovanou hořlavostí, pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji (obsahuje změnu A1)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-2 +A3/změna A4 (359052) - únor 1997

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 2: Mědí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného fenolickou pryskyřicí, ekonomické jakosti (obsahuje změnu A3:1994)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-3 +A2/změna A3 (359052) - únor 1997

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 3: Mědí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (obsahuje změnu A2:1994)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-4 +A3/změna A4 (359052) - únor 1997

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 4: Mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem, provedení pro všeobecné použití (obsahuje změnu A3:1994)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-5 +A3/změna A4 (359052) - únor 1997

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 5: Mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (obsahuje změnu A3:1994)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-6 +A2/změna A3 (359052) - únor 1997

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 6: Mědí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného fenolickou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška horizontálního hoření) (obsahuje změnu A2:1994)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-7 +A2/změna A3 (359052) - únor 1997

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 7: Mědí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného fenolickou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (obsahuje změnu A2)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-9 +A3/změna A4 (359052) - únor 1997

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 9: Mědí plátovaná vrstvená deska s jádrem z epoxidem impregnovaného celulózového papíru, na povrchu vyztuženého epoxidem impregnovanou skelnou tkaninou, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (obsahuje změnu A3:1994)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60920 +A1/změna A2 (360511) - únor 1997

Předřadníky k zářivkám pro všeobecné osvětlování. Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60095-1/změna A2 (364310) - únor 1997

Olověné startovací baterie. Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 5601-1 (365601) - únor 1997

Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.01t, Z2 8.02t

414 Kč

ČSN EN 60574-21 (368310) - únor 1997

Audiovizuální, obrazová a televizní zařízení a systémy. Část 21: Zaváděcí a koncový pásek obrazového pásku pro účely výuky

125 Kč

ČSN ISO 6936 (369113) - únor 1997

Zpracování informací. Konverze mezi dvěma kódovanými soubory znaků ISO 646 a ISO 6937-2 a mezinárodní telegrafní abecedou č. 2 CCITT (ITA 2)

125 Kč

ČSN ISO 9036 (369129) - únor 1997

Zpracování informací. Arabský 7-bitový kódovaný soubor znaků pro výměnu informací

230 Kč

ČSN ISO/IEC 13575 (369220) - únor 1997

Informační technologie. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Rozměry styčných částí a obsazení kontaktů 50-pólového konektoru rozhraní

190 Kč

ČSN ISO/IEC 12042 (369325) - únor 1997

Informační technologie. Komprese dat pro výměnu informací. Algoritmus kódování binární aritmetikou

230 Kč

ČSN ISO/IEC 11576 (369327) - únor 1997

Informační technologie. Postupy pro registraci algoritmů pro bezztrátovou kompresi dat

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10204/změna A1 (420009) - únor 1997

Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 631-1 (511020) - únor 1997

Materiály a předměty pro styk s potravinami. Nádoby pro společné stravování. Část 1: Rozměry nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.03t

210 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 1923 (645402) - únor 1997

Lehčené plasty a pryž - Stanovení lineárních rozměrů

125 Kč

ČSN EN ISO 4638 (645422) - únor 1997

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení propustnosti vzduchu

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 8819 (656477) - únor 1997

Zkapalněné ropné plyny. Stanovení sirovodíku. Metoda s octanem olovnatým

125 Kč

ČSN 65 6480/změna Z2 (656480) - únor 1997

Zkapalněné uhlovodíkové plyny. Základní společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 3431 (693431) - únor 1997

Svislé válcové nádoby kolonového typu. Technické požadavky na konstrukční části

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 639 (723142) - únor 1997

Společné požadavky na betonové trouby, včetně spojů a tvarovek

340 Kč

ČSN EN 640 (723143) - únor 1997

Železobetonové tlakové trouby a tlakové trouby s rozptýlenou výztuží (bez plechové válcové vložky), včetně spojů a tvarovek

230 Kč

ČSN EN 641 (723144) - únor 1997

Železobetonové tlakové trouby s plechovou válcovou vložkou, včetně spojů a tvarovek

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 8467 (757519) - únor 1997

Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.06t

222 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 172 (832435) - únor 1997

Osobní prostředky pro ochranu očí. Protisluneční filtry pro profesionální použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.01t, A2 2.02t

480 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 448 ed. 1 (871518) - únor 1997

Podnikové telekomunikace (BTC). Standardní kvalita hovorové šířky pásma na dvoudrátovém analogovém pronajatém kruhu (A2O). Vlastnosti spojení a popis síťového rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 449 ed. 1 (871519) - únor 1997

Podnikové telekomunikace (BTC). Nadstandardní kvalita hovorové šířky pásma na dvoudrátovém analogovém pronajatém okruhu (A2S). Vlastnosti spojení a popis síťového rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 450 ed. 1 (871520) - únor 1997

Podnikové telekomunikace (BTC). Standardní a nadstandardní kvalita hovorové šířky pásma na dvoudrátových analogových pronajatých okruzích (A2O a A2S). Rozhraní koncového zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 451 ed. 1 (871521) - únor 1997

Podnikové telekomunikace (BTC). Standardní kvalita hovorové šířky pásma na čtyřdrátovém analogovém pronajatém okruhu (A4O). Vlastnosti spojení a popis síťového rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 452 ed. 1 (871522) - únor 1997

Podnikové telekomunikace (BTC). Nadstandardní kvalita hovorové šířky pásma na čtyřdrátovém analogovém pronajatém okruhu (A4S). Vlastnosti spojení a popis síťového rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 453 ed. 1 (871523) - únor 1997

Podnikové telekomunikace (BTC). Standardní a nadstandardní kvalita hovorové šířky pásma na čtyřdrátových analogových pronajatých okruzích (A4O a A4S). Rozhraní koncového zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 019-1-6 (872001) - únor 1997 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 1-6: Klasifikace podmínek prostředí. Lodní prostředí

190 Kč

ČSN ETS 300 455-1 ed. 1 (873574) - únor 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Služba širokopásmové virtuální cesty (BVPS). Část 1: BVPS pro stálé telekomunikace (BVPS-P)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 455-2 ed. 1 (873574) - únor 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Služba širokopásmové virtuální cesty (BVPS). Část 2: BVPS pro náhradní telekomunikace (BVPS-R)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 327 ed. 1 (876014) - únor 1997

Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Zpravodajský družicový přenos (SNG). Přepravitelné pozemské stanice (TES) (13 - 14 / 11 - 12 GHz)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 002 ed. 2 (877502) - únor 1997 aktuální vydání

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 9 600 bit/s nebo 4 800 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 114 ed. 2 (877522) - únor 1997 aktuální vydání

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Základní specifikace modemů kategorie I a kategorie II normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 116 ed. 2 (877524) - únor 1997 aktuální vydání

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 1 200 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 117 ed. 2 (877525) - únor 1997 aktuální vydání

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 2 400 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 118 ed. 2 (877526) - únor 1997 aktuální vydání

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace poloduplexníxh modemů kategorie II pracujících rychlostí 1 200 bit/s a asymetrických duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 1 200/75 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 177 ed. 2 (877531) - únor 1997

Koncová zařízení (TE). Videotex. Fotografická syntaxe

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 480 ed. 1 (877559) - únor 1997

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace zkoušky analogového mikrotelefonu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 488 ed. 1 (877564) - únor 1997

Koncová zařízení (TE). Telefonie pro sluchově postižené. Vlastnosti telefonních přístrojů se zesílením přijímaného signálu pro sluchově postižené

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 366 ed. 2 (879522) - únor 1997 aktuální vydání

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN). Protokol meziústřednové signalizace. Dokončení spojení - doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč