ČSN EN ISO 8503-3 (038223) Zrušená norma

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů. Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení drsnosti profilu povrchu mikroskopem

ČSN EN ISO 8503-3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů. Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení drsnosti profilu povrchu mikroskopem
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Národní norma je identická s EN ISO 8503-3:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 8503-3:1988 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato třetí část ISO 8503 popisuje požadavky na optický mikroskop a popisuje způsob kalibrace ISO komparátorů drsnosti profilu povrchu odpovídající požadavkům uvedeným v ISO 8503-1. Tato část normy se také používá ke stanovení drsnosti profilu povrchu v rozsahu hy 20 µmaž 200 µm pro rovnoměrně otryskané ocelové povrchy. Toto stanovení musí být prováděno na reprezentativní části otryskaného podkladu nebo, když přímé hodnocení povrchu není možné na replice povrchu. ČSN EN ISO 8503-3 (03 8223) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN EN ISO 8503-3 (038223)
Katalogové číslo 21091
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963210919
Norma byla zrušena k 1. 9. 2012
a nahrazena ČSN EN ISO 8503-3 (038223)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 8503-1 (038223)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu

ČSN EN ISO 8503-2 (038223)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem

ČSN EN ISO 8503-4 (038223)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 4: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu profilometrem

ČSN EN ISO 8503-5 (038223)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 5: Určení profilu povrchu páskou metodou repliky