ČSN EN 60645-3 (368811) Zrušená norma

Audiometry. Část 3: Signály s krátkou dobou trvání na vyšetření sluchu pro audiometrické a neurootologické účely

ČSN EN 60645-3 Audiometry. Část 3: Signály s krátkou dobou trvání na vyšetření sluchu pro audiometrické a neurootologické účely
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60645-3:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 645-3 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakékoliv změny. Tato část mezinárodní normy IEC 645 (IEC 645:Audiometry - se skládá z několika částí) stanoví prostředek pro popis fyzikálních vlastností audiometrických měřicích a referenčních signálů s krátkou dobou trvání a metody jejich měření. Norma také specifikuje psychoakustickou metodu k určení úrovně měřicího signálu ve tvaru hladiny poslechu. Norma také obsahuje požadavky na informace, které mají být uvedeny v návodu k použití. Tato norma nepopisuje metodu použití měřicích signálů s krátkou dobou trvání ani nestanovuje časové průběhy signálů, které se mají používat v klinické praxi. Předmětem této normy je zajištění toho, aby krátkodobé audiometrické podněty byly specifikovány a měřeny stejným způsobem a aby byly realizovány použitím definovaných metod. Normalizovány jsou zejména: referenční signály, referenční klik, referenční krátký tón, kalibrace a měření signálů s krátkou dobou trvání a určení úrovně signálu ve tvaru hladiny poslechu. ČSN EN 60645-3 (36 8811) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN EN 60645-3 (368811)
Katalogové číslo 21131
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963211312
Změny a opravy Z1 2.08t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2010
a nahrazena ČSN EN 60645-3 ed. 2 (368811)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60645-1 ed. 3 (368811)
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Přístroje pro audiometrii čistými tóny a řečí

ČSN EN 60645-2 (368811)
Audiometry - Část 2: Přístroje pro řečovou audiometrii

ČSN EN 60645-3 ed. 2 (368811)
Elektroakustika - Audiometry - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání

ČSN EN 60645-5 (368811)
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 5: Přístroje na měření akustické impedance/admitance lidského ucha

ČSN EN 60645-6 (368811)
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 6: Přístroje pro měření otoakustických emisí

ČSN EN 60645-7 (368811)
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 7: Přístroje pro měření odpovědí mozkového kmene na sluchové podněty