ČSN EN 531 (832749) Zrušená norma

Ochranné oděvy pro pracující v průmyslu vystavené teplu (s výjimkou oděvů pro hasiče a svářeče)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 531:1995. Norma se vztahuje na ochranné oděvy pro pracovníky v průmyslu, kteří jsou vystaveni účinkům tepla (s výjimkou oděvů pro hasiče a svářeče). Oděvy se sestávají z vnějších součástí oděvů vyrobených z ohebného materiálu, které chrání určené části trupu. Zahrnuty jsou kukly a kamaše, na jiné typy ochrany hlavy, rukou a chodidel se tato norma nevztahuje. Norma určuje požadavky na provedení a zkušební metody pro materiály ochranných oděvů a uvádí doporučení pro provedení oděvů tam, kde je to nezbytné. Ochranné oděvy vyhovující této normě jsou určeny k ochraně pracujících v průmyslu proti krátkodobému styku s plamenem a nejméně proti jednomu druhu sdílení tepla. Teplo může být sdíleno prouděním ( konvekcí), sáláním (radiací), velkými částicemi rozstříknutého roztaveného kovu, nebo kombinací těchto tepelných rizik. Normalizovány jsou: odběr vzorků, zkoušení, všeobecné požadavky, požadavky na provedení, další požadavky na součást oděvu, značení a návod k použití. V kapitole 8 (značení) je normalizován pikrogram (symbol) obsahující třídu provedení pro vlastnost A (omezené šíření plamene) a nejméně pro jednu další vlastnost B až E (jsou popsány v kapitole 6 - Požadavky na provedení). ČSN EN 531 (83 2749) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN EN 531 (832749)
Katalogové číslo 21030
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963210308
Změny a opravy A1 8.99t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 11612 (832749)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)