ČSN EN 29454-1 (050046) Zrušená norma

Tavidla pro měkké pájení. Klasifikace a požadavky. Část 1: Klasifikace, označování a balení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 29454-1:1993. Oznámení o schválení: Text této mezinárodní normy ISO 9454-1:1990 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato první část normy ISO 9455 určuje číselný systém pro klasifikaci tavidel pro měkké pájení podle jejich aktivních složek a dále požadavky na označování a balení. V kapitole 1 je dále toto: Upozornění: Tato část ISO 9454 pojednává o látkách, které mohou být nebezpečné zdraví nebo mohou způsobovat nebezpečí koroze nebo ohně atd., pokud nejsou provedena odpovídající opatření. Tato norma se týká pouze technické podstaty látek a v žádném případě nezprošťuje zkušební laboratoře, dodavatele nebo odběratele povinností v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při výrobě nebo použití tavidla. V poměrně stručné normě je uvedena jen klasifikace tavidel (kapitola 2) a jejich označování a balení (kapitola 3). ČSN EN 29454-1 (05 0046) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN EN 29454-1 (050046)
Katalogové číslo 21084
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963210841
Norma byla zrušena k 1. 10. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO 9454-1 (050046)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)