Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN ISO 10304-1 (757391) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou kapalinové chromatografie iontů. Část 1: Metoda pro málo znečištěné vody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod

ICS: 13.060.40 Zkoušení vody, odpadní vody a kalů

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 10304-1:1995. Tato první část určuje metodu pro stanovení fluoridů, chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů a síranů v málo znečištěných vodách (například pitné, srážkové, podzemní a povrchové vody) v následujících rozmezích: Fluoridy (F): 0,01 mg.l-1 až 10 mg.l-1, chloridy (Cl): 0,1 mg.l-1 až 50 mg.l-1, dusitany (NO2): 0,05 mg.l-1 až 20 mg.l-1, fosforečnany (PO4): mg.l-1 až 20 mg.l-1, bromidy (Br): 0,05 mg.l-1 až 20 mg.l-1, dusičnany (NO3): 0,1 mg.l-1 až 50 mg.l-1, sírany (SO4): 0,1 mg.l-1 až 100 mg.l-1. V určitých případech se koncentrační rozsah metody může změnit úpravou pracovních podmínek (například objem vzorku, ředění, dělicí kolony, předkoncentrační postupy, rozsah citlivosti detektorů, apod.). Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Dělení iontů kapalinovou chromatografií probíhá na dělicí koloně. Jako stacionární fáze se používá nízkokapacitní měnič aniontů a jako mobilní fáze (eluent, viz čl.4.11, kde je podrobný popis přípravy různývh mobilních fází) obvykle vodné roztoky solí slabých jednosytných a dvojsytných kyselin. K detekci se nejčastěji užívá vodivostní detektor, někdy v kombinaci s potlačovací kolonou (například měnič kationtů), která snižuje vodivost eluentu a převádí separované anionty na odpovídající kyseliny." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. Dále jsou normalizovány: chemikálie, odběr a úprava vzorku, výpočet a vyjadřování výsledků a protokol o zkoušce. ČSN EN ISO 10304-1 ( 75 7391) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN EN ISO 10304-1 (757391)
Katalogové číslo 20976
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963209760
Norma byla zrušena k 1. 10. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 10304-1 (757391)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10304-3 (757391)
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 3: Stanovení chromanů, jodidů, siřičitanů, thiokyanatanů a thiosíranů

ČSN EN ISO 10304-4 (757391)
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 4: Stanovení chlorečnanů, chloridů a chloritanů v málo znečištěných vodách