ČSN EN 3-4 (389100) Zrušená norma

Přenosné hasicí přístroje. Část 4: Množství a náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 3-4:1996. EN 3 zahrnuje následující části: Část 1: Názvy - Doba činnosti - Zkušební objekty pro třídy požárů A a B. Část 2: Zkouška těsnosti - Zkouška elektrické vodivosti - Zkouška odolnosti proti vibracím - Zvláštní ustanovení, Část 3: Konstrukční provedení - Pevnost v tlaku - Mechanické zkoušky. Část 4: Množství náplně - Minimální požadavky na hasicí schopnost. Část 5: Dodatečné požadavky a zkoušky. Část 6: Ustanovení pro atestaci shody přenosných hasicích přístrojů podle EN 3 část 1 až 5. Tato čtvrtá část normy stanoví množství náplně přenosných hasicích přístrojů a minimální požadavky na hasicí schopnost, (tj. nejvyšší přípustné množství hasiva, které je potřebné k uhašení daného zkušebního objektu). Normalizovány jsou zejména kapitoly: 3 - Množství náplně a přípustné odchylky, 4 - Minimální požadavky na hasicí schopnost. ČSN EN 3-4 (38 9100) byla vydána v únoru 1997. Nahradila požadavky týkající se množství náplně a minimálních požadavků na hasicí schopnost. Po vydání všech částí ČSN EN 3 bude ČSN 38 9100 z 11.6.1982 nahrazena v plném rozsahu.

Označení ČSN EN 3-4 (389100)
Katalogové číslo 21064
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963210643
Norma byla zrušena k 1. 10. 2004
a nahrazena ČSN EN 3-7 (389100)
Tato norma nahradila ČSN 38 9100 (389100) z listopadu 1983
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 3-10 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7

ČSN EN 3-7 +A1 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

ČSN EN 3-8 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar

ČSN EN 3-9 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO₂