ČSN EN 30042 (050111) Zrušená norma

Svarové spoje hliníku a jeho svařitelných slitin zhotovené obloukovým svařováním. Směrnice pro určování stupňů jakosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je směrnicí pro určování velikosti vad ve svarových spojích hliníku a jeho svařitelných slitin zhotovených obloukovým svařováním. Jsou určeny takové tři stupně jakosti, které dovolují široké využití při svařování. Stupně jakosti osvědčují kvalitu výroby, ale ne vhodnost použití hotového výrobku (viz 3.1).
Tato norma platí pro:
- hliník a svařitelné hliníkové slitiny
- následující metody svařování podle ISO 4063: 131 obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG svařování) 141 obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (WIG svařování) 15 plazmové svařování (PAW)
- ruční svařování, mechanizované a automatické svařování
- všechny polohy při svařování
- tupé svary, koutové svary a svary trubkových odboček
- rozsah tlouštěk základního materiálu 3 až 63 mm.

Pokud jsou pro svarový výrobek předepsány odchylky od tvaru svarů a rozměrů uvedených v této normě, je nutné k tomuto rozšíření využít platná opatření této normy. Metalurgická hlediska, například velikost zrn, nejsou v této normě zahrnuta. Pro tuto normu platí pojem "hliník" jak pro hliník, tak i pro jeho svařitelné slitiny.

Označení ČSN EN 30042 (050111)
Katalogové číslo 20806
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963208060
Změny a opravy Z1 6.98t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 10042 (050111)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)