ČSN ISO 10005 (010332) Zrušená norma

Management jakosti - Směrnice pro plány jakosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 10005:1995. Poskytuje směrnice, které mohou pomoci dodavatelům při přípravě, přezkoumání, přejímání a při revizi plánů jakosti. Její použití se předpokládá ve dvou situacích: jako návod pro dodavatelskou organizaci při plnění požadavků ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003 v souvislosti s přípravou plánu jakosti, nebo jako návod pro dodavatelskou organizaci při přípravě plánu jakosti, nemá-li dodavatel zaveden systém jakosti. V obou případech je plán jakosti doplňkem generické dokumentace systému jakosti dodavatele a nemá ji zdvojovat. Pro řešení situací druhého typu zahrnuje tato mezinárodní norma rysy, které jsou pokryty generickými požadavky ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003. Norma je aplikovatelná tam, kde se má plán jakosti používat pro určitý výrobek, projekt nebo smlouvu. Plán jakosti může být aplikovatelný pro jakýkoliv výrobek generických kategorií výrobků nebo pro odvětví průmyslu/hospodářství. Plán jakosti lze používat pro sledování a posuzování dodržování požadavků na jakost, ale nepředpokládá se, že se tyto směrnice budoum používat jako kontrolní seznamy pro zjišťování souladu s požadavky. Plán lze používat i tam, kde neexistuje dokumentovaný systém jakosti a kdy může být zapotřebí vypracovat postupy na podporu plánu jakosti. Jak je to u norem jakosti obvyklé, je uveden paralelně český a anglický text. ČSN ISO 10005 (01 0332) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN ISO 10005 (010332)
Katalogové číslo 20925
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963209258
Změny a opravy opr. 7.97
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
a nahrazena ČSN ISO 10005 (010332)
Tato norma nahradila ČSN ISO 9004-5 (010324) z června 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 005
  • ČSN ISO 10005:1997
  • ČSN ISO 10 005:1997